Лихенологија

Од Википедија — слободната енциклопедија
Лишаи

Лихенологијата е биолошка дисциплина која ги проучува лишаите. Историските почетоци на лихенологијата се поврзани со Ерик Ахариус („татко на лихенологијата“), ученик на Карл Лајн. Ахариус е на преминот од 18 и 19 век. објавил голем број учебници и научни публикации за лишаите, од кои најважни се:

  • (Lichenographiae Sueciae prodromus 1798 );
  • (Methodus lichenum 1803 );
  • ( Lichenographia universalis 1810 );
  • ( Synopsis methodica lichenum1814 ).

Како што мислењата за природата на односот помеѓу алгите и габите кај лишаите се менувале паралелно со развојот на науката, така се менувала и важноста на лихенологијата и интересот за неа. Денес, лихенологијата се смета за дел од микологијата.