Класична филологија

Од Википедија — слободната енциклопедија
Хомер

Класична филологија или класична наука (англиски: Classics или Classical Philology или Classical Studies, италијански: Filologia classica или Studi classici) е хуманистичка наука која го проучува јазикот, книжевноста, историјата, филозофијата, уметноста и други аспекти од грчкото и римското царство во периодот кој е познат под името „антика“ и кој траел од почетокот на грчката писменост до крајот на 5 и почетокот на 6 век од новата ера.