Илеус

Од Википедија — слободната енциклопедија
    Ве молиме, обрнете внимание на ова важно предупредување
во врска со темите од областа на медицината (здравјето).
Илеус
СпецијалностОпшта хирургија Уреди на Википодатоците
Илеус на тенкото црево поради адхезии (бриден илеус) со гангрена на дел од јејунумот (хируршко место)
Илеус на тенкото црево поради адхезии (бриден илеус) со гангрена на дел од јејунумот (хируршко место)

Под илеус се подразбира збир на повеќе знаци и појави, при што настанува делумна или целосна непроодност на дигестивниот систем. Прекинување на проодноста на дигестивниот систем најчесто настанува во тенките црева, поради нивниот тесен лумен. Според патолошките промени кои доведуваат до акутен стоп во проодноста на цревата и според тоа како тие дејствуваат, илеусот може да биде: Механички и Паралитичен.

Механички илеус[уреди | уреди извор]

Механичкиот илеус е почест. Тој настанува поради механички пречки во самото црево или надвор од него. Механичките причини доведуваат до делумно или целосно прекинување на проодноста на цревата. При настанување на механички илеус може да биде зафатен и мезентериумот на цревото и поради притисок врз него, да се прекине крвната циркулација и инервација на цревата, што претставува многу потешка форма на илеус. Механичкиот илеус може да биде компресионен, кога однадвор, од зголените органи, се врши притисок врз цревата. Цревата можат да бидат притиснати и од врзувачки прираслици кои настанале како последица на поранешно воспаление на перитонеумот. Покрај врзувачките сраснувања, како најчести причинители на механичкиот илеус се навуаат и:

  • Хернијата - Вовлекувањето на делови од цревата во шуплини на ѕидот од абдоменот се вика кила - hernia
  • Волвулусот(Volvulus) - Претставува свртување на дел од цревото околу неговиот мезентериум. Кај волвулусот се прекинува крвниот довод во цревото и брзо настанува некроза.
  • Инвагинација(invaginatio) - е механички илеус, кога погорниот дел од цревото ќе се повлече во понискиот дел.

Затнувањето на цревото може да настане и од патолошки процеси и во самото црево. Така на пример, еден доброќуден или злоќуден тумор, растејќи во шуплината на цревото, може да доведе до затнување на цревото. Исто така воспалителните процеси цо ѕидот на цревото можат да доведат до стеснување на луменот. прекин на проодноста може да предизвикаат и стврднати фекалии, клопчиња на глисти и др.

Паралитичен илеус[уреди | уреди извор]

Овој вид на илеус настанува со парализа на цревата, т.е. престанување на перисталтиката на цревата. Пречката е функционална.Паралитичниот илеус настанува по рефлексен пат или со директно оштетување на нервите во цревата.

Причини за настанување на паралитичен илеус[уреди | уреди извор]

Најчеста причина е воспаление на перитонеумот. Кај перитонитот бактериските токсини ги оштетуваат нервите и се нарушува нормалната инервација на цревата. Паралитичниот илеус настанува и при трауматизирање на цревата. Поради тоа често се јавува после абдоменални операции. т.н. постоперативен илеус. Паралитичкиот илеус често се надоврзува врз механичкиот илеус. А може и да настане при тромбоза на мезентеријалните артерии.

Последици од илеусот[уреди | уреди извор]

Настанува силна болка во стомакот. Поради преполетост на цревата со гасови, мевот се надига. Гасовите се исфрлаат надвор, а од друга страна во цревата се зголемува создавањето на гасови од бактериите и од распаѓањето на содржината цо цревата. Се јавува тешко и упорно повраќање.. Смртта настанува поради труења на организмот со ресорбираните токсини во цревата, губење на вода и електолити и од нервните импулси што потекнуваат од проширените, а кои неповолно дејствуваат врз функцијата на другите органи, а во прв ред врз кардиоваскуларниот систем.

Компликации, дијагноза и лекување[уреди | уреди извор]

  • Како копликација може да настане преплет на цревата.
  • Дијагноза се поставува со ехо на абдомен, анамнеза и клиничка слика
  • Лекувањето е исклучиво хируршки.

Наводи[уреди | уреди извор]