Владислав Илич-Свитич

Од Википедија — слободната енциклопедија

Владислав Маркович Илич-Свитич е еден од првите јазичари во светот кој се занимавал со македонскиот јазик и се смета за основоположник на македонстиката во тогашен СССР.

Роден е во Киев на 19 септември 1934 година. Загинал во сообраќаjна несреќа на 22 август 1966 година во Москва. Студирал на филолошкиот факултет на МГУ 1952-1957 година, на славистичкото одделение. Неговт ментор бил професорот С.Б.Бернштеjн. Илич-Свитич беше лингвист-компаративист, се занимаваше со словенска диjалектологиjа, автор е на широко позната ностратичка теориjа за роднински врски меѓу индоевропските, картвелските, семито-хамитските, старо-индиските, уралските и алтаjските јазици. Автор е (заедно со Диме Толовски) на првиот македонско-руски речник со граматички прирачник (Москва 1963).

Македонистички трудови на В.М.Илич-Свитич[уреди | уреди извор]

  1. (статиjа) О стадиях утраты ринезма в юго-западных македонских говорах // „Вопросы славянского языкознания„, 6, 1962, Москва).
  2. Д. Толовски и В.М. Иллич-Свитыч. Македонско-русский словарь. 30000 слов. Под ред. Н.И.Толстого. С приложением краткого грамматического справочника, составленного В.М.Илличем-Свитычем. Государственное издательство иностранных и национальных словарей, Москва, 1963; 576 с.