Медиумска етика

Од Википедија — слободната енциклопедија

Медиумската етика е гранка од применетата етика која се занимава со специфични етички принципи и стандарди од медиумите вклучувајќи електронски медиуми, филм, театар, уметност, печатени медиуми и интернет. Ова поле опфаќа многу различни и контроверзни теми, од војна во новинарството па сè до Бенетон рекламирање.

Области во медиумската етика[уреди | уреди извор]

Етиката во новинарството[уреди | уреди извор]

Етиката на новинарството е една од најдобро дефинираните гранки во медиумската етика, примарно бидејќи е изучувана во школи за новинарство. Новинарската етика има тенденција да доминира во медиумската етика, понекогаш дури и се исклучува други области.[1] Топикот покриен со новинарска етика вклучува:

 • Манипулација со вести. Вестите можат да манипулираат и да бидат манипулирани. Властите и коорпорациите можат да се обидат да манипулираат до медиумите : владите, на пример, со цензура, и коорпорациите со нивниот удел во нив. Методите за манипулација се субтилни и ги има многу. Манипулацијата може да биде доброволна и присилна. Оние кои се изманипулирани не секогаш се свесни за тоа. Види: news propaganda.
Photographers crowd around a starlet at the Cannes Film Festival.
 • Вистина. Вистината може да има конфликт со многу други вредности.
  • Јавен интерес. Откривањето на воени тајни и други чувствителни владини информации може да биде спротивно од јавниот интерес, дури и ако е вистинит . Меѓутоа , јавниот интерес не е поим кој може лесно да се дефинира.
  • Приватност. Непристојните детали од животот на јавните службеници е централна вест во многу медиуми. Публикацијата не секогаш е нужно оправдана независни дали информацијата е точна. Приватноста е исто така право right, која се конфликтира со free speech. Види: папараци.
  • Фантазија. Фантазија е елемент на забава, која пак е легитимна цел на медиумската содржина. Новинарството може да ги помеша фантазијата е реалноста, која пак може да резултира со етички дилеми. Види: National Enquirer, Jayson Blair scandal, Adnan Hajj photographs controversy.
  • Вкус. Фото новинарите кои приприваат војна и катастрофи се соочени си ситуација која може да ја шокира чувствителноста на својата публика. На пример човечки остатоци ретко се прикажани. Етичко прашање би било колку далеку може да оди една ризична ситуација поради чувствителноста на публиката со цел коректно и целосно изнесување на вистината. Види фотоновинарство.
 • Конфликт со законот. Новинарската етика може да дојде во конфликт со законот за прашања кои се доверливи. извор на вестиs. Исто така овде и е прашањето за тоа колку е етички прифатливо да се прекрши одреден закој со цел да се дојде до одредена вест. На пример прикриените новинари можат да бидат вклучени во измама, злосторство и слични torts и криминал. Види undercover journalism, investigative journalism.

Етика на забавните медиуми[уреди | уреди извор]

Прашања во етиката на забавните медиуми вклучуваат:

 • Опис на насилството и сексот, и присуството на силен јазик. Етичките насоки и законодавни акти во оваа област се заеднички за многу медиуми (пр. филм, компјутерски игри) и се предмет на рангирачките системи и надзор од агенциите.Поопширно за интернационалните системи за спроведување може да се најде на motion picture rating system.
 • Поставеност на производ. Голема заедничка точка на маркетинг тактиката е поставување на производ во забавните медиуми. Продуцентите на таквите медиуми најчесто се плаќани со огромни суми за да прикажат брендирани производи. Практиката е контраверзна и најчесто недефинирана. Подетален артикл: product placement.
 • Стереотипи. Рекламирачките и забавните медиуми прават голема употреба на стереотипите. Стереотипите можат негативно да влијаат врз човековата перцепција на самите себе или да потикнат социјално нестабилно однесување. Стереотипните прикажувања на мажи, богатство и етички групи се примери за големи дебати.
 • Вкус и табуа. забавните медиуми честопати ги испитуваат нашите вредности за уметнички и забавни цели. Нормативна етика е етика за моралните вредности, што треба да биде воведено и заштитено. Во медиумската етика, овие две страни доаѓаат до конфликт. Во име на уметноста, медиумската етика може намерно да ги пробие постојните норми и да ја шокира јавноста. Тоа претставува етички проблем кога напуштените норми се многу тесно поврзани со одредени релевантни морални вредности и права. Степенот до кој ова е прифатливо отсекогаш е жариште на етички контраверзии. Види: Turner Prize, obscenity, слобода на говорот, естетика.

Медиуми и демократија[уреди | уреди извор]

Во демократските земји, постои специјална врска помеѓу медиумите и владата. Иако слободата на медиумите може да биде уставно загарантиран сојузник и има прецизна законоска дефиниција и спроведување, остварувањето на слобода од страна на новинарите е прашање на личен избор и етика. Модерната демократска влада опстојува во застапеноста на милиони и илјадници. За да претставниците бидат одговорни , и да процесот на владата биде транспарентен , делотворна патека мора да постои до нивните составни делови . Денес овие патишта постојат главно во масовните медиуми, до степен во кој ако слободата на говорот исчезне , тоа би било најмногу политичка одговорност. Во оваа област, медиумската етика се мери со проблемите на цивилни права и политика. Проблемите вклучуваат:

 • Субверзија на медиумската зависност од страна на финансиски интереси.[2]
 • Владата ги мониторира медиумите со цел да собере информации против својот народ. На пример, види, NSA call database.

Види: слобода на информации, медиумска транспарентност, право на информации.

Контекст на медиумската етика[уреди | уреди извор]

Медиумската етика и законот[уреди | уреди извор]

Медиумската етика и медиумската економија[уреди | уреди извор]

Медиумската етика работи на работи како—дерегулација на медиумите , концентрација на медиумска сопственост, FCC прописи во С.А.Д , синдикат и прашања на трудот , и други такви како светски регулаторни тела, градски медиуми (low power FM, community radio) -- имаат етички импликации.

Медиумска етика и јавни служби[уреди | уреди извор]

Медиумите ги манипулираат јавните службеници со тоа што тие се убедуваат како да се однесуваат во текот на напредокот на технологијата. Постојаното телевизиско покривање ја покажува законодавната постапка; изложување побрзо од било кога досега,неправилни пресуди во текот на владиниот процес. Кажување на Truth е критично во медиумската етика како и било која спротивност на кажување на вистина се смета за измама. Се што се прикажува од страна на медиумите било тоа да е печатено или видео се смета дека е оригинално. Кога ќе биде напишана изјава во артиклот или видеото и тоа се прикаже на јавните служби, тогаш тоа е оригиналното "веродостојно" дело на самиот тој поединец.

Меѓукултурни димензии на медиумската етика[уреди | уреди извор]

Ако вредностите се разликуваат од култура до култура, тогаш произлегува прашањето за тоа колку треба да се промени за да се задржат одредени вредности на специфични култури. Два примери за контраверзија од полето на медиумската етика:

Мета-прашање во медиумската етика[уреди | уреди извор]

Едно теоретско прашање за овој тип на етика е степенот до кој медиумската етика е само уште една тематска единица од applied ethics, кои се разликуваат во однос на апликативност и подигање и немаат теоретски прашања поврзани со самите себе. Најстари поделби на применетата етика се медицинска етика и бизнис етика. Дали медиумската етика има нешто ново да додаде освен интересни случаи ?

Сличности помеѓу медиумска етика и други полиња на применетата етика[уреди | уреди извор]

Приватност and чесност се прашања кои често се спомнувани во медицинската етичка литература, како и принципот на избегнување на штета. Размените помеѓу економските цели и социјалните вредности се покриени повеќе во бизнис етика (како и во медицинска етика и етика).

Разлики помеѓу медиумската етика и другите полиња од применета етика[уреди | уреди извор]

Прашањето со слобода на говорот и естетските вредности (вкус) се примарни во медиумската етика. Сепак голем број на дополнителни прашања ја разликвуваат медиумската етика како поле од свој ред.

Теоретско прашање поврзано со медиумската етика е индентитетот на "набљудувач" и "набљудуван" . Пресот е еден од примарните бранители на демократиските општества и на многубројните слободи, права и должности дискутирани од страна на други области на применетата етика. Во медиумската етика етичките обврски на бранителите доаѓаат на преден план. Кој чуват чуварите ? Ова е исто така прашање кое спаѓа во полето на правна етика.

Понатамошната авто-референтност на сличните одлики на медиумската етика е прашање на своите вредности.Мета-проблемите можат да постанат идентични со предметот на медиумската етика. Ова строго се препорачува кога се разгледуваат уметнички елементи. Бенетон реклами и Turner prize кандидати се два примери за етички дискутабилен медиуми кои го преиспитуваат својот сопствен набљудувач.

Друга одлика на медиумската етика е различната природа на своите цели. Етичките дилеми се појавуваат кога целите се во конфликт. Целите медиумската употреба се разминуваат остро. Доследно на тоа медиумите можат да бидат предмет на притисоци за да зголеми: економскиот профит, забавната вредност, обезбедување информации, непочитување на демократските слободи, развојот на уметноста и културата, слава и суета.

Поврзано[уреди | уреди извор]

Наводи[уреди | уреди извор]

 1. Ethics in the Media
 2. Bill Moyers, Media and Democracy, The Nation (Editorial), December 15, 2003

Книги[уреди | уреди извор]

 • Patterson, Philip; Lee C Wilkins (2004). Media Ethics: Issues and Cases, 5th edition. McGraw-Hill. ISBN 0-07-302192-X.

Списанија[уреди | уреди извор]

Случаи[уреди | уреди извор]

Надворешни врски[уреди | уреди извор]

Предлошка:Етика