Криминалистика

Од Википедија — слободната енциклопедија

Криминалистика е онаа наука која проучува, пронаоѓа и усовршува научно и практично искуство за основање методи и средства, кои се најпогодни да се открие и разјасни кривичното дело, да се открие и приведе на кривичните санкцији на сторителот, обезбедуваат и ги фиксираат сите докази поради утврдување на вистината, како и да се спречи извршување на наредните планирани и непланирани кривични дела.

Изразот на тактиката доаѓа од грчкиот збор „-{taktike techne}-“ – вештина на постапување. Се работи за стручен израз од областите на работни вештини, а значи учење за водечка чета. Изразот „криминалистичка тактика“ првпат ја употребил Алберт Вајнгарт во својот дел на истото име, во 1904 година.

Поделба[уреди | уреди извор]

Традиционалната поделба е:

 • Криминалистичка тактика е емпирска дисциплина која изучува и усовршува општи криминалистички правила и работни методи на крајот нивните практични апликации во прилика на сузбивање криминалитет, односно, целта на откривања и осветлување на кривичните дела, како и нивниото спречување.
 • Криминалистичка техника претставува посебна област на криминалистиката која се занимава со наоѓање, прилагодување, усавршување и примена на најпогодни методи и средстава од областа на природните науки и техничките науки.
 • Криминалистичка методика има за цел примена на метод и средстава на криминалистичките тактики и криминалистичките техники на одредување врста на кривични дела. Спрема тоа, криминалистичката методика на изградување и усавршавање сопствени методи и средства кои се засновани на специфичности конкретни врсти кривични дела.

Криминалистика исто така може да се подели и на:

 • Евристичка криминалистика — која пристапува со кривично дело како што реално се појавува, активностите од првичното сомневање за криминалот што го сочинуваат: собирање и испитување на податоци, создавање на претпоставки, заклучок, споредба, отфрлање, прифаќање итн. Нејзината централна категорија е информација која е во процедурален смисол. Истражната компонента се нарекува и открива на кривичното дело и сторителите. Целта е да се собере потребното знаење за покренување кривична постапка.
 • Силлогична криминологија - за разлика од евристичката, пристап кон криминалот, исто така, како реален феномен, но во рамки на предметот на кривичната постапка. Почнува со веројатност дека одредено лице извршило одредено кривично дело и размислува за најсовремени начини за спроведување на процедурални дејства, особено за извршување на поединечни докази. Нејзината централна категорија е, во процедурална смисла, доказ, но исто така ги разгледува и другите важни прашања.

Златно прашање на криминалистиката[уреди | уреди извор]

Златните или основните прашања на криминологијата се прашањата на кои треба да се потврдат точните одговори, што е потврдено со собраните докази, што смета дека кривичниот прекршок е разјаснет и докажан. Овие прашања треба да бидат присутни во текот на целата кривична постапка, и во истражната истрага и на главниот претрес.

Постојат две златни прашања за криминал:

 • ШТО 'се случи - (без разлика дали тоа е кривично дело)
 • 'КАДЕ' се случи - (место на извршување)
 • 'КОГА' се случи - (време на извршување)
 • 'КАКО' е извршена - (начин на извршување)
 • ' СО КОГО ' беше направено - (колку лица учествуваа во извршувањето на кривичното дело)
 • 'ЗОШТО' се случи - (мотив на извршување)
 • 'КОЈ' е сторител - (најважното прашање)
 • 'НАД КОГО' е извршено - (предмет на напад, жртва)

'Златните прашања за криминал се поставуваат кога:'

 • Пријавување на кривичното дело од страна на оштетените лица
 • Собирање на потребните информации од граѓани, очевидци и други лица
 • вршење дневни полициски работи
 • Вршење анкети
 • Осомничен слух
 • испитувања

Надворешни врски[уреди | уреди извор]