Извод од Просторен план на Република Македонија

Од Википедија — слободната енциклопедија
Дел од серија статии по

Просторен план на РМ
Генерален урбанистички план
Детален урбанистички план
Урбанистички план за село
Урб. план вон населено место
Архи.-урб. проект
Урбанистички проект

Министерство
Сектор за урбанизам

Останато

Историја на урбанизмот
Агенција за прос. планирање
Терминологија


Извод од Просторниот план на Република Македонија е копија од графичкиот дел на Просторниот план на Република Македонија, кој се однесува на дел од територијата на Република Македонија и препис на поблиските услови за планирање на просторот заради изработка на урбанистички планови и урбанистички проекти.[1]

Извори[уреди | уреди извор]

  1. Закон за просторно и урбанистичко планирање [1] Архивирано на 5 март 2016 г.