Прејди на содржината

Еколошка нееднаквост во Обединетото Кралство

Од Википедија — слободната енциклопедија

Еколошката нееднаквост во Обединетото Кралство е начинот на кој квалитетот на животната средина се разликува помеѓу различните заедници во Обединетото Кралство.[1] Овие разлики се чувствуваат низ повеќе аспекти на животната средина, вклучувајќи го и загадувањето на воздухот, пристапот до зелените површини и изложеноста на ризик од поплави [2]

Концепт на „еколошка нееднаквост“'[уреди | уреди извор]

Дефиниција[уреди | уреди извор]

Агенцијата за животна средина, британско неодделенско јавно тело на Одделот за животна средина, храна и рурални прашања (DEFRA), ја дефинира „нееднаквоста во животната средина“ на следниов начин: „Да се набљудува или тврди еколошка нееднаквост значи да се истакне дека еден аспект на околината е нерамномерно распоредена меѓу различни општествени групи (диференцирани по социјална класа, етничка припадност, пол, возраст, местоположба итн.)“[3].

Истражувачката мрежа за одржлив развој (SDRN) ја дефинира еколошката нееднаквост на следниов начин: „Еколошката нееднаквост се однесува на нееднаква распределба на еколошките ризици и опасности и пристап до добра и услуги за животната средина[4].

Гордон Вокер (Оддел за географија, Центар за животна средина Ланкастер, Универзитетот Ланкастер и Малколм Имс (Универзитет во Кардиф) ја дефинира „нееднаквоста на животната средина“ како „покривање на широк опсег на прашања за разлика или нерамномерност“, вклучувајќи:

 • Кој има квалитетна и безбедна средина за живеење, кој доживува загадување, опасности и ризици и кој е оддалечен или заштитен од такви влијанија??
 • Кој пристапува и троши на ресурсите на животната средина и кој не е во можност да го стори тоа или ограничен во нивниот степен на пристап и потрошувачка?
 • Кој е способен да го обликува донесувањето одлуки за животната средина, а кој не? Кој е вклучен кој е исклучен?'[5]

Социологот Лиам Дауни (2005) разликува пет различни начини на дефинирање на еколошката нееднаквост:

 • Дефиниции за намерен расизам: Според оваа дефиниција, еколошките нееднаквости се јавуваат кога еколошките опасности се намерно поставени во малцинските населби од приватни компании.
 • Различни дефиниции за изложеност: Според оваа дефиниција, еколошките нееднаквости се јавуваат „кога членовите на одредена социјална група се посилно изложени на одреден сет на загадувачи на животната средина отколку што би очекувале ако членовите на групата се случајно распоредени низ станбениот простор
 • Различни дефиниции за влијанието врз здравјето: Според оваа дефиниција, нееднаквостите во животната средина се јавуваат „кога негативните здравствени ефекти од близината на станбени простории или изложеноста на опасности по животната средина се нееднакво распределени меѓу социјалните групи
 • Различни дефиниции за социјални влијанија: Според оваа дефиниција, еколошките нееднаквости се јавуваат „кога членовите на одредена општествена група имаат поголема веројатност да живеат во еколошки опасни населби отколку што би очекувале ако членовите на групата биле случајно распоредени низ станбениот простор
 • Релативна распределба на оптоварувањата наспроти дефинициите за придобивките: Според оваа дефиниција, еколошките нееднаквости се јавуваат кога групите кои добиваат поголема корист од капиталистичките општествени односи (според поддржувачите на оваа дефиниција, тоа значи дека белците и средната и високата класа) се помалку оптоварени со индустриско загадување од групите кои добиваат помалку бенефиции од капиталистичките општествени односи (според поддржувачите на оваа дефиниција, тоа значи обоени луѓе, сиромашните и работничките класи)[6]

Историја[уреди | уреди извор]

Концептот на еколошка нееднаквост се појавил во контекст на движењето за еколошка правдаref>„II“. Архивирано од изворникот на 2011-11-25. Посетено на 2011-11-14.</ref>. Движењето за еколошка правда потекнува од САД во 1980-тите како одговор на загриженоста за заедниците од сиромашните, црните и малцинските етнички средини кои се несразмерно погодени од еколошките прашања и исклучени од донесувањето одлуки за животната средина[7].

Голем почетен напредок во промовирањето на агендата за еколошка правда во Обединетото Кралство бил постигнат во Шкотска, почнувајќи со говорот на Џек Меконел, првиот министер на шкотската извршна власт во 2002 година. Меконел изјавил: „... реалноста е дека луѓето кои имаат најитни грижи за животната средина во Шкотска се оние кои секојдневно се справуваат со последиците од лошиот квалитет на живот и живеат во гнила средина – блиску до индустриско загадување, измачувана со издувни гасови од возила, улици полни со отпадоци и ѕидови покриени со графити. Ова важи за Шкотска и исто така важи и за други места во светот. Ова се околности кои не би биле прифатливи за подобро да се издржат заедниците во нашето општество, а на оние кои треба да издржат такви средини во кои ќе воспитаат семејство или самите стареат, им се ускратува еколошката правда[8].

Следејќи го овој говор, и во светлината на кампањата за еколошка правда од страна на Пријатели на Земјата[9], Шкотска, упатувањата на Еколошката правда биле направени во неколку шкотски политички документи (на пр. Шкотска извршна власт 2002c, 2003, 2003a (договор за партнерство); Оддел за развој на шкотскиот извршен директор, 2001, 2003, 2004 и 2005 година). Шкотската извршна власт, во 2005 година, нарачала истражување за начините да се направат информациите за животната средина подостапни за јавноста, а исто така неодамна нарачала студија која ги истражува социјалните влијанија од поплавите.

Агендата за еколошка правда, исто така, се појавила во Англија од доцните 1990-ти. Во 1999 година, министерот за животна средина Мајкл Мичер, во предговорот за „Еднаквост и животна средина“ од Бренда Бордман напишал: „еколошките проблеми се сериозни и најмногу влијаат на најранливите членови на општеството: старите, многу младите и сиромашните[10]. Во говорот од 2001 година, премиерот Тони Блер зборувал за потребата од решавање на еколошките прашања како што се пристапот до зелениот простор и квалитетот на воздухот во обесправените урбани области [11] и во говорот одржан во ОН во Њујорк, 2007 година, премиерот Гордон Браун изјавил дека „последиците од климатските промени ќе бидат несразмерно почувствувани од најсиромашните кои се најмалку одговорни за тоа - правејќи го прашањето за климатските промени за правда исто како и економскиот развој...економски напредок социјалната правда и грижата за животната средина сега одат заедно[12].

Присуството на оваа агенда станало јасно на ниво на политика во Англија, во Стратегијата за одржлив развој на DEFRA од 1999 година „Подобар живот“, во која имало фокус на пристап до информации за животната средина, донесување одлуки и правда.[13] Темата „Еколошка правда“ повторно била евидентна во Стратегијата за одржлив развој од 2004 година, која нарачала јавни консултации за прашања околу еколошката правда и еднаквост.[14] Понатаму, во 2003 година, владината Единица за социјално исклучување објавила извештај кој ги испитува прашањата околу нееднаквостите во транспортот и загадувањето[15]. Еден владин чинител вклучен во поттикнувањето на агендата за еколошка правда била Канцеларијата на вицепремиерот. Во 2004 година, ги вклучила факторите на животната средина во нејзините индекси на лишеност [16] и, во 2005 година, нарачала истражување за врските помеѓу социјалните и економските услови и квалитетот на животната средина.[17] Агендата за еколошка правда на Обединетото Кралство била преземена и од владината Комисија за одржлив развој (SDC). Во нивниот преглед од ноември 2001 година на Стратегијата за одржлив развој на ОК, SDC пристапила кон прашањата за регенерација, сиромаштија и животна средина со перспектива на еколошка правда,[18] и во нивниот извештај од 2002 година „Визија за одржлива регенерација, животна средина и сиромаштија“, SDC ја нагласила потреба од нов пристап кон одржлива регенерација кој ја признава важноста на еколошките нееднаквости и врските помеѓу сиромаштијата и животната средина[19].

Дискурсот околу еколошката правда во Обединетото Кралство често е врамен во смисла на „еколошка еднаквост“, по одлуката на DEFRA да ја користи еколошката еднаквост како еден од нејзините индикатори за одржлив развој[20][21]

Засегнати луѓе[уреди | уреди извор]

Агенцијата за животна средина наведува дека:

„Луѓето кои се социјално и економски обесправени често живеат во најлоши средини. На пример, оние што живеат во најсиромашните делови на Англија го доживуваат најлошиот квалитет на воздухот и имаат помал пристап до зелени површини и соодветно домување. Овие проблеми можат да влијаат на здравјето и благосостојбата на луѓето и може да го надополнат товарот на социјалната и економската лишеност. Тие, исто така, можат да ги ограничат можностите што им се достапни на луѓето да ги подобрат своите животи и да ги поткопаат обидите за обновување на локалните населби. Засегнатите имаат тенденција да бидат најранливите и најисклучените во општеството[22].

Исто така, постојат докази дека луѓето од БМЕ (црно и малцинско етничко) потекло страдаат од најлошите еколошки услови и се исклучени од донесувањето одлуки за животната средина[23]. Невладината организација од Обединетото Кралство и Capacity Global, во „BMEs – Справување со социјалната и еколошката правда“, тврдат дека постојат неколку бариери кои го попречуваат дејствувањето на BAME заедниците за справување со еколошките проблеми[24]

Примери[уреди | уреди извор]

Пристап до паркови, зелени површини и природна средина[уреди | уреди извор]

Најбогатите 20 отсто од општинските одделенија имаат пет пати повеќе паркови или општи зелени површини (со исклучок на градините) по лице од најсиромашните 10 отсто од одделенијата..[25] Одделенијата со население со помалку од 2% црни и малцински етнички жители имаат шест пати повеќе паркови и единаесет пати повеќе јавен зелен простор од одделенијата каде што повеќе од 40 проценти од населението се луѓе од црни и малцински етнички групи.

Според Белата книга на DEFRA за природната животна средина од 2011 година, луѓето во обесправените области имаат речиси шест пати помала веројатност од оние во богатите да ја опишат својата област како „зелена“ и „оние кои живеат во сиромашните области, малцинските етнички заедници, постарите луѓе а оние со попреченост имаат помал пристап до зелените површини или имаат тенденција да ги користат помалку.' Овој труд, исто така, забележа дека фреквенцијата на изложеност на природната средина (инкорпорирање на широк спектар на живи суштества, вклучувајќи диви животни, шуми, реки, потоци, езера, мориња, села, земјоделско земјиште и урбани зелени површини ) е „значително помала“ меѓу оние на возраст над 65 години, популации на БМЕ и оние со ниски примања (членови на социоекономски групи на ДЕ).[26]

Според владината Комисија за шумарство, неколку фактори дејствуваат за да ги спречат црните и малцинските етнички групи да имаат ист пристап до шумите како и другите групи. Тоа се: економски фактори; недостаток на свест, блискост, знаење, доверба или интерес; културни ставови и преференци; чувство на непожелно и надвор од место[27].

Изложеност на ризик од поплави[уреди | уреди извор]

Лишените заедници се повеќе изложени на ризик од поплави, со осум пати повеќе луѓе во најсиромашните 10% од населението кои живеат во поплавни рамнини со плима, отколку најмалку сиромашните 10%. Луѓето во децилите 1 и 2 (децилот 1 е најсиромашните 10% од населението и децилот 2 вториот најсиромашниот 10%) имаат 47 проценти поголема веројатност да живеат во опасност од поплави отколку остатокот од населението за зона 2 подрачја ризични од поплави, и 62% поверојатно за зона 3.

Загадување на воздухот[уреди | уреди извор]

Најлошото ниво на загаденост на воздухот го доживуваат луѓето во најсиромашните 10% области во Англија. Овие луѓе исто така се предмет на 41% повисоки концентрации на азот диоксид од транспортот и индустријата од просекот. Просечниот црнец или црно-британец Африканец во Обединетото Кралство е изложен на 27,25 микрограми на кубен метар штетен загадувач ПМ10. Ова е над 28% повисоко од просечниот урбан бел човек[28].

Изложеност на штетни хемикалии[уреди | уреди извор]

Извештајот на „Пријатели на Земјата“ од 1999 година покажал дека 82% од сите канцерогени хемиски емисии биле ослободени од фабриките во најсиромашните одделенија од 20%. Понатаму, извештајот сугерирал дека бидејќи 70% од сите луѓе од етничките малцинства во ОК живеат во 88-те најсиромашни одделенија, оваа изложеност на штетни хемикалии несразмерно ги погодува овие луѓе.

Проблеми поврзани со транспортот[уреди | уреди извор]

Над една четвртина од жртвите на деца пешаци се случуваат во најсиромашните 10% од одделенијата. Во Велс, децата и луѓето на возраст над 65 години имаат двојно поголема веројатност да бидат повредени од моторни возила во сиромашните области отколку во поповолните области.[29]

Близина до места за отпад и депонии[уреди | уреди извор]

Истрагата на Агенцијата за животна средина за еколошката правда во Јужен Јоркшир открила дека во Јужен Јоркшир, луѓето во децил 1 имаат двојно поголема веројатност да живеат до место за рециклирање, место за пренос на отпад или депонија отколку остатокот од населението и три пати поголема веројатност да живее во близина на место за удобност.[30] Во Обединетото Кралство како целина, сиромашните заедници имаат поголема веројатност да живеат во близина на места за отпад, освен депонии, каде што е најмалку сиромашното население кое се наоѓа во близина[31].

Извозот на производи забранет за продажба[уреди | уреди извор]

Innospec, компанија со седиште во Елесмер Порт, е последниот преостанат производител на тетраетил олово во светот. Производот е забранет за општа продажба во Обединетото Кралство, но е извезен во земји како Авганистан, Бурма, Ирак и Јемен[32]. Фирмата призна дека плаќала мито на странски функционери.[33] Новинарот Џорџ Монбиот тврди дека Innospec бил лесно оставен поради поткуп и ја нарекол континуираната попустливост во дозволувањето на Innospec да го извезува својот производ како „еколошки расизам“.

Причини[уреди | уреди извор]

Што се однесува до причините за еколошките нееднаквости во Обединетото Кралство, Агенцијата за животна средина пишува:

„Причините за овие нееднаквости често се сложени и долготрајни. Некои проблеми се должат на историската локација на индустријата и заедниците; други се резултат на влијанијата на новите случувања како што е сообраќајот. Често овие еколошки проблеми се предизвикани од постапките на другите кои не живеат во засегнатата заедница. Честопати оние кои се најпогодени не биле вклучени во одлуките кои влијаат на квалитетот на нивната околина. Застапниците за еднаквост во животната средина честопати тврдат дека еколошките нееднаквости се вкоренети поради фактот што на ранливите заедници изложени на оптоварувања на животната средина им недостасуваат средства потребни за промена на нивната ситуација поради фактори како што се ограничените економски средства, исклученоста од процесите на донесување одлуки и институционализираниот расизам“[34].

Владата на Обединетото Кралство ја вклучила еколошката еднаквост како еден од нејзините показатели за одржлив развој од воспоставувањето на овие индикатори во 1992 година Понатаму, DEFRA инкорпорирала анализа на еколошките нееднаквости во својата работа, и Агенцијата за животна средина објавила неколку извештаи за еколошката нееднаквост[35][36][37][38].

Во Велс, акцијата околу еколошките нееднаквости првенствено беше координирана преку иницијативата Заедница Прва на Велшкото собрание, која се обидела да им овозможи на обесправените заедници сами да преземат акција за прашањата за одржливиот развој, со посебен фокус на здравствените нееднаквости и здравствените придобивки од пристапот на еколошки добра.[39] Велшкото собрание ги препозна еколошките аспекти на лишувањето, инкорпорирајќи го ова во својот индекс на повеќекратна лишеност од 2008 година[40].

Неколку академици од Обединетото Кралство објавија нашироко околу еколошките нееднаквости. Академиците кои работат на еколошките нееднаквости се Гордон Вокер од Универзитетот Ланкастер и професорот Малколм Имс од Универзитетот Кардиф.[41] Во 2006 година, Универзитетот Брунел и Универзитетот Ланкастер организирале серија семинари за еколошките нееднаквости.[42] Ова било поддржано од Советот за економски и социјални истражувања, Советот за истражување на природната средина, Истражувачкиот совет за одржлив развој, Агенцијата за животна средина и DEFRA.

Следниве невладини организации од ОК работат на прашања околу еколошките нееднаквости:

 • Пријатели на Земјата работат на прашања околу еколошката правда и нееднаквостите. Во 2001 година, тие објаввиле брифинг за Еколошка правда со ESRC и тие исто така објавиле извештај за социјалната исклученост и транспортот во Бредфорд[43].
 • Пријатели на Земјата Шкотска имаат особено силен фокус на еколошката правда и спровеле истражување[44] и воделе кампања за нееднаквостите во изложеноста на загадувањето на воздухот[45].
 • Capacity Global се невладина организација кои работат на прашања околу еколошката правда и еколошката нееднаквост[24][46][47].
 • Лондонската берза за одржливост работела на еколошките нееднаквости во Лондон[48].
 • Groundwork UK, во извештајот наречен „Fair and Green“, ја испитува врската помеѓу еколошките проблеми, лишеноста и социјалната правда и се фокусира на прашањето за еколошките нееднаквости[49].

Наводи[уреди | уреди извор]

 1. „Архивиран примерок“ (PDF). Архивирано од изворникот (PDF) на 2012-04-15. Посетено на 2011-11-14.
 2. „London Sustainability Exchange“. LSX. Архивирано од изворникот на 2012-04-25. Посетено на 2016-12-10.
 3. „Microsoft Word - PUBLISHED FLOOD.doc“ (PDF). Staffs.ac.uk. Архивирано од изворникот (PDF) на 2012-03-20. Посетено на 2016-12-10.
 4. „Архивиран примерок“ (PDF). Архивирано од изворникот (PDF) на 2012-04-25. Посетено на 2011-11-14.
 5. „Архивиран примерок“ (PDF). Архивирано од изворникот (PDF) на 2012-03-13. Посетено на 2011-11-14.
 6. Downey, L (2005). „Assessing Environmental Inequality: How the conclusions we draw vary according to the definitions we employ“. Sociol Spectr. 25 (3): 349–369. doi:10.1080/027321790518870. PMC 3162366. PMID 21874079.
 7. See Schlosberg, David. (2007) Defining Environmental Justice: Theories, Movements, and Nature. Oxford University Press.
 8. „Sustainable Development: A Review of International Literature“. Scotland.gov.uk. Архивирано од изворникот на 2013-02-06. Посетено на 2016-12-10.
 9. „Access to Environmental Justice | Friends of the Earth Scotland“. Foe-scotland.org.uk. Архивирано од изворникот на 2016-12-27. Посетено на 2016-12-10.
 10. „Environmental justice : Rights and means to a healthy environment for all“ (PDF). Foe.co.uk. Посетено на 2016-12-10.
 11. „[ARCHIVED CONTENT] UK Government Web Archive – The National Archives“. Webarchive.nationalarchives.gov.uk. Архивирано од изворникот на 2006-10-04. Посетено на 2016-12-10.
 12. „UK | UK Politics | In full: Brown's speech at UN“. BBC News. 2007-07-31. Посетено на 2016-12-10.
 13. „[ARCHIVED CONTENT] UK Government Web Archive – The National Archives“. Архивирано од изворникот на 2008-05-30. Посетено на 2016-12-10.CS1-одржување: бот: непознат статус на изворната URL (link)
 14. „Microsoft Word - Draft final.doc“ (PDF). webarchive.nationalarchives.gov.uk. Архивирано од изворникот (PDF) на 2006-07-20. Посетено на 2016-12-10.
 15. „Making the Connections: Final Report on Transport and Social Exclusion“ (PDF). Webarchive.nationalarchives.gov.uk. Архивирано од изворникот (PDF) на 2010-09-07. Посетено на 2016-12-10.
 16. „Архивиран примерок“ (PDF). Архивирано од изворникот (PDF) на 2008-12-11. Посетено на 2011-11-14.
 17. 'Improving the prospects of people living in areas of multiple deprivation in England' (2005)
 18. „Review 2001: headlining sustainable development“ (PDF). Sd-commission.org.uk. Архивирано од изворникот (PDF) на 2016-03-04. Посетено на 2016-12-10.
 19. „Vision for sustainable regeneration, environment & poverty – the missing link“ (PDF). Sd-commission.org.uk. Архивирано од изворникот (PDF) на 2012-04-15. Посетено на 2016-12-10.
 20. „Архивиран примерок“. Архивирано од изворникот на 2011-11-08. Посетено на 2011-11-14.
 21. „Архивиран примерок“. Архивирано од изворникот на 2011-11-08. Посетено на 2011-11-14.
 22. „Environment Agency - Addressing environmental inequalities“. Архивирано од изворникот на 2012-05-29. Посетено на 2011-11-14.
 23. Agyeman, J., 'Ethnic minorities in Britain: short change, systematic indifference and sustainable development', 2001.
 24. 24,0 24,1 „Архивиран примерок“ (PDF). Архивирано од изворникот (PDF) на 2012-04-02. Посетено на 2011-11-14.
 25. „Online Casino - Play Blackjack, Roulette, Slots & More | Casino Oasis“ (PDF). Cabe.org.uk. Посетено на 2016-12-10.
 26. „Архивиран примерок“ (PDF). Архивирано од изворникот (PDF) на 2011-07-25. Посетено на 2011-11-14.
 27. „Race Equality and the Forestry Commission - Final Report“ (PDF). Forestry.gov.uk. Архивирано од изворникот (PDF) на 2016-03-04. Посетено на 2016-12-10.
 28. „Архивиран примерок“ (PDF). Архивирано од изворникот (PDF) на 2011-07-10. Посетено на 2011-11-14.
 29. [1][мртва врска]
 30. Environmental Justice in South Yorkshire: Locating Social Deprivation and Poor Environments using Multiple Indicators Fairburn J, Butler B and Smith G, Local Environment Vol. 14 (2) 2009 pp 139 – 154 Routledge
 31. „Архивиран примерок“ (PDF). Архивирано од изворникот (PDF) на 2012-05-12. Посетено на 2011-11-14.
 32. Monbiot, George (7 January 2013). „Yes, lead poisoning could really be a cause of violent crime“. The Guardian. Посетено на 10 July 2018.
 33. Evans, Rob (18 March 2010). „Chemical firm Innospec admits bribing foreign officials“. The Guardian. Посетено на 10 July 2018.
 34. „Архивиран примерок“ (PDF). Архивирано од изворникот (PDF) на 2011-10-07. Посетено на 2011-11-14.
 35. „Publications - GOV.UK“ (PDF). Publications.environment-agency.gov.uk. 2013-02-20. Архивирано од изворникот (PDF) на 2012-04-25. Посетено на 2016-12-10.
 36. „Publications - GOV.UK“ (PDF). Publications.environment-agency.gov.uk. 2013-02-20. Архивирано од изворникот (PDF) на 2012-04-25. Посетено на 2016-12-10.
 37. „Publications - GOV.UK“ (PDF). Publications.environment-agency.gov.uk. 2013-02-20. Архивирано од изворникот (PDF) на 2012-04-25. Посетено на 2016-12-10.
 38. „Publications - GOV.UK“ (PDF). Publications.environment-agency.gov.uk. 2013-02-20. Архивирано од изворникот (PDF) на 2012-04-25. Посетено на 2016-12-10.
 39. „WCVA“. Архивирано од изворникот на 2011-12-08. Посетено на 2011-11-14.
 40. „Архивиран примерок“ (PDF). Архивирано од изворникот (PDF) на 2011-08-30. Посетено на 2011-11-14.
 41. See a paper co-written by Walker and Eames called 'Environmental inequalities : reflections on a transdisciplinary seminar series.' Local Environment, 13 (8). pp. 663-667
 42. „Архивиран примерок“. Архивирано од изворникот на 2011-10-02. Посетено на 2011-11-14.
 43. „Environmental Justice : Mapping transport and social exclusion in Bradford“ (PDF). Foe.co.uk. Посетено на 2016-12-10.
 44. „Environmental Justice | Friends of the Earth Scotland“. Foe-scotland.org.uk. Архивирано од изворникот на 2016-12-21. Посетено на 2016-12-10.
 45. „Архивиран примерок“ (PDF). Архивирано од изворникот (PDF) на 2012-02-22. Посетено на 2009-12-14.
 46. „Capacity - environmental justice for the urban landscape“. Архивирано од изворникот на 2011-11-28. Посетено на 2011-11-14.
 47. „Архивиран примерок“ (PDF). Архивирано од изворникот (PDF) на 2012-04-02. Посетено на 2011-11-14.
 48. „London Sustainability Exchange“. LSX. Архивирано од изворникот на 2012-03-13. Посетено на 2016-12-10.
 49. „Архивиран примерок“ (PDF). Архивирано од изворникот (PDF) на 2012-04-25. Посетено на 2011-11-14.