Фенолна киселина

Од Википедија — слободната енциклопедија
Хемиска структура на салицилна киселина, пример за фенолна киселина

Фенолните киселини или фенолкарбоксилни киселини се феноли кои се составени од фенолен прстен и најмалку една карбоксилна група.

Од оваа група најголемо значење имаат дериватите на:

Најголем дел од фенолните киселини во растенијата се поврзани со естерска, етерска или ацетална врска или со структурните компоненти на растението (целулоза, белковиним лигнин) или за посложени полифеноли (флавоноиди), или за помали органски молекули (гликоза).