Факт

Од Википедија — слободната енциклопедија

Факт е следното:

  • Генерално, факт е настан што се има случено или изјава што е вистинита во одредена објективна смисла, без разлика на тоа дали некој ја зема за вистина или не. Некогаш, се разбира, има разлики во мислење над тоа што е фактички, и постојат одредени методи за минимизирање на тие разлики.
  • Во филозофија, факт е или вистинита претпоставка или нешто (одредена ситуација) што ја „прави“ претпоставката вистинита.
  • Во наука, факт е податок поддржан од научен експеримент. За еден податок да биде прифатен како научен факт, неопходно е повеќе квалификувани личности да дојдат до него; но дури и тогаш, еден факт не значи дека теоретскиот модел што тој го поддржува е точен.
  • Во право, факт е изјава што е прифатена како вистинита од страна на порота или судија по преглед на доказите.