Прејди на содржината

Универзална гасна константа

Од Википедија — слободната енциклопедија
Вредност на R Единица мерка
(V·P·T−1·n−1)
8.314472 J·K−1·mol−1
0.0820574587 L·atm·K−1·mol−1
8.20574587 × 10−5 м3·atm·K−1·mol−1
8.314472 3·MPa·K−1·mol−1
8.314472 L·kPa·K−1·mol−1
8.314472 м3·Pa·K−1·mol−1
62.3637 mmHg·K−1·mol−1
83.14472 L·mbar·K−1·mol−1
1.987 cal·K−1·mol−1

Универзалната гасна константа () е физичка константа која ја претставува работата што ја врши 1 mol на идеален гас при изобарно (при постојан притисок) зголемување на неговата температура за 1 К степен (види Клапејрон-Менделеева равенка). Врската меѓу универзалната гасна константа и Болцмановата константа е

,

каде e Авогадровиот број. Вредноста и е:

Вредноста на универзалната гасна константа е првично емпириски определена, како коефициент на пропорционалност во равенката за состојбата на идеалниот гас. Константата се нарекува универзална бидејќи е иста за сите идеални гасови.

Поврзано[уреди | уреди извор]