Кориснички права

Изберете корисник  
Преглед на корисничките групиПоглед на групите на корисникот Инокентиј (разговор | придонеси)

Член на: Автопатролери, Автопрегледувачи, Автооценувачи, Уредници, Администратори на посредникот, Исклучоци од IP-блокирање, Патролери, Оценувачи, Администратори

Подразбран член на: Автопотврдени корисници

Дневник на корисничките права

  • 14:12, 9 јуни 2020 Bjankuloski06 разговор придонеси го измени групното членство на Инокентиј од автопатролер, автопрегледан корисник, автооценувач, уредник, исклучок од IP-блокирање, патролер, оценувач и администратор во автопатролер, автопрегледан корисник, автооценувач, уредник, исклучок од IP-блокирање, патролер, оценувач, администратор и администратор на посредникот (За вршење задачи, ако се јави потреба)
  • 12:11, 13 октомври 2016 Bjankuloski06 разговор придонеси го измени групното членство на Инокентиј од автопатролер, автопрегледан корисник, автооценувач, уредник, epcampus, epcoordinator, epinstructor, eponline, исклучок од IP-блокирање, патролер и оценувач во автопатролер, автопрегледан корисник, автооценувач, уредник, epcampus, epcoordinator, epinstructor, eponline, исклучок од IP-блокирање, патролер, оценувач и администратор (согласно успешната номинација)
  • 15:40, 7 декември 2015 Bjankuloski06 разговор придонеси го измени групното членство на Инокентиј од автопатролер, автопрегледан корисник, автооценувач, уредник, исклучок од IP-блокирање, патролер и оценувач во автопатролер, автопрегледан корисник, автооценувач, уредник, исклучок од IP-блокирање, патролер, оценувач, epcoordinator, eponline, epcampus и epinstructor (поради образовната програма што ја води)
  • 22:49, 13 март 2015 Bjankuloski06 разговор придонеси го измени групното членство на Инокентиј од автопатролер, автопрегледан корисник, автооценувач, уредник, патролер и оценувач во автопатролер, автопрегледан корисник, автооценувач, уредник, патролер, оценувач и исклучок од IP-блокирање
  • 21:33, 12 октомври 2014 Bjankuloski06 разговор придонеси го измени групното членство на Инокентиј од автопатролер, автопрегледан корисник и уредник во автопатролер, автопрегледан корисник, уредник, оценувач, патролер и автооценувач
  • 23:39, 20 јануари 2014 Bjankuloski06 разговор придонеси го измени групното членство на Инокентиј од (нема) во уредник, автопрегледан корисник и автопатролер