Предлошка:Периоден систем за инфокутија/119+

Од Википедија — слободната енциклопедија
Прејди на прегледникот Прејди на пребарувањето
унунениум (алкален метал (предвиден))
унбинилиум (земноалкален метал (предвиден))
унквадуниум (суперактиноид (предвиден))
унквадбиум (суперактиноид (предвиден))
унквадтриум (суперактиноид (предвиден))
унквадквадиум (суперактиноид (предвиден))
унквадпентиум (суперактиноид (предвиден))
унквадхексиум (суперактиноид (предвиден))
унквадсептиум (суперактиноид (предвиден))
унквадоктиум (суперактиноид (предвиден))
унквадениум (суперактиноид (предвиден))
унпентнилиум (суперактиноид (предвиден))
унпентуниум (суперактиноид (предвиден))
унпентбиум (суперактиноид (предвиден))
унпенттриум (суперактиноид (предвиден))
унпентквадиум (суперактиноид (предвиден))
унпентпентиум (суперактиноид (предвиден))
унпентхексиум (преоден метал (предвиден))
унпентсептиум (преоден метал (предвиден))
унпентоктиум (преоден метал (предвиден))
унпентениум (преоден метал (предвиден))
унхекснилиум (преоден метал (предвиден))
унхексуниум (преоден метал (предвиден))
унхексбиум (преоден метал (предвиден))
унхекстриум (преоден метал (предвиден))
унхексквадиум (преоден метал (предвиден))
унхекспентиум (алкален метал (предвиден))
унхексхексиум (земноалкален метал (предвиден))
унхекссептиум (слаб метал (предвиден))
унхексоктиум (слаб метал (предвиден))
унхексениум (слаб метал (предвиден))
унсептнилиум (слаб метал (предвиден))
унсептуниум (двоатомски неметал (предвиден))
унсептбиум (благороден гас (предвиден))
унбиуниум (суперактиноид (предвиден))
унбибиум (суперактиноид (предвиден))
унбитриум (суперактиноид (предвиден))
унбиквадиум (суперактиноид (предвиден))
унбипентиум (суперактиноид (предвиден))
унбихексиум (суперактиноид (предвиден))
унбисептиум (суперактиноид (предвиден))
унбиоктиум (суперактиноид (предвиден))
унбиениум (суперактиноид (предвиден))
унтринилиум (суперактиноид (предвиден))
унтриуниум (суперактиноид (предвиден))
унтрибиум (суперактиноид (предвиден))
унтритриум (суперактиноид (предвиден))
унтриквадиум (суперактиноид (предвиден))
унтрипентиум (суперактиноид (предвиден))
унтрихексиум (суперактиноид (предвиден))
унтрисептиум (суперактиноид (предвиден))
унтриоктиум (суперактиноид (предвиден))
унтриениум (суперактиноид (предвиден))
ункваднилиум (суперактиноид (предвиден))
унсепттриум (ека-суперактиноид (предвиден))
унсептквадиум (ека-суперактиноид (предвиден))
унсептпентиум (ека-суперактиноид (предвиден))
унсептхексиум (ека-суперактиноид (предвиден))
унсептсептиум (ека-суперактиноид (предвиден))
унсептоктиум (ека-суперактиноид (предвиден))
унсептениум (ека-суперактиноид (предвиден))
уноктнилиум (ека-суперактиноид (предвиден))
уноктуниум (ека-суперактиноид (предвиден))
уноктбиум (ека-суперактиноид (предвиден))
унокттриум (ека-суперактиноид (предвиден))
уноктквадиум (ека-суперактиноид (предвиден))
Икона за документација Документација за предлошка[создај]