Историски карти на Македонија

Од Википедија — слободната енциклопедија
Прејди на прегледникот Прејди на пребарувањето
Грчко - персиски војни околу 500 г.п.н.е.
Антички држави околу 371 - 362 г.п.н.е.
Ран Хеленистички период околу 336 г.п.н.е.
Македонско кралство околу 334 - 323 г.п.н.е.
Експедиција на Александар Македонски околу 334 - 323 г.п.н.е.
Експедиција на Александар Македонски околу 334 - 323 г.п.н.е.
Империја на Александар Македонски околу 334 - 323 г.п.н.е.
Империја на Александар Македонски околу 334 - 323 г.п.н.е.
Империја на Александар Македонски околу 334 - 323 г.п.н.е.
Распад на империјата на Александар Македонски после неговата смрт
Македононија околу 200 г.п.н.е.
Македононија околу 200 г.п.н.е.
Ширење на Римското царство околу 264-192 г.п.н.е.
Римска Република 100 г.п.н.е.
Римското Царство околу 50 г.п.н.е.
Ширење на Римското Царство до 117 година
Утврдувања на Римските легии околу 80 година


Краток осврт на историјата на Македонија илустрирано со соодветни историски карти.

Грчко - персиски војни околу 500 г.п.н.е.[уреди | уреди извор]

Грчко - персиските војни претставуваат серија на воени конфликти помеѓу неколку Грчки градови-држави и Персија, кои започнале околу 499 г.п.н.е. а завршиле околу 448 г.п.н.е. Но не сите Грчки градови-држави војувале против Персијанците, некои од нив биле неутрални а некои биле и сојузници со Персијанците.

Она што денес е познато за овој конфликт речиси целосно потекнува од Грчки извори. Пред се од записите на Херодот од Халикарна кој во петтиот век пред нашата ера патувал низ медитеранските земји, од Скитија до Египет. Неговите записи се собрани во неговата книга Ιστοριης Απόδειξη. Тусидис Атињанинот на некој начин продолжил со работата на Херодот. Неговата збирка на записи е позната како Ξυγγραφη (Пелопонеската војна). Се верува дека умрел пред да ја заврши оваа книга. Подоцна се појавуваат записи од Ефорус, како и од Диодорус Сикулус.

Постојат и оскудни Персиски извори, како на пример материјалите на Кнедус, личен лекар на Артаксеркус Мнемон.

Добар дел од овие записи не се сочувани. Фрагменти од записите биле чувани во мириобиблон. Подоцна биле преработени од страна на Фотиус кој пак станал Екуменски Патријарх во Константинопол во деветиот век од нашата ера. Но во книгата Еклогај од императорот Константин VII Порфирогенитус (913 - 919 г.) и во Суда речникот од десетиот век стои дека овие записи најверојатно биле изгубени после уништувањето на царската библиотека на Светата столица на Константинопол од страна на крстоносците на Четвртата крстоносна војна во 1204 година.

Антички држави околу 371 - 362 г.п.н.е.[уреди | уреди извор]

Ран Хеленистички период околу 336 г.п.н.е.[уреди | уреди извор]

Македонско кралство околу 334 - 323 г.п.н.е.[уреди | уреди извор]

Експедиција на Александар Македонски 334 - 323 г.п.н.е.[уреди | уреди извор]

Империја на Александар Македонски 334 - 323 г.п.н.е.[уреди | уреди извор]

Распад на империјата на Александар Македонски по неговата смрт[уреди | уреди извор]

Македонија околу 200 г.п.н.е.[уреди | уреди извор]

Ширење на Римското царство околу 264-192 г.п.н.е.[уреди | уреди извор]

Римска Република 100 г.п.н.е.[уреди | уреди извор]