Еуфразиева базилика

Од Википедија — слободната енциклопедија

Еуфразиевата базилика е една од најсочуваните споменици на рановизантиската уметност на Средоземјето. Се наоѓа во Пореч, Хрватска. Била изградена во 6 век за време на бискупот Еуфразиј и царот Јустинијан I. Од 1997 година е под заштита на УНЕСКО. Оваа базилика започнала да се гради во 553 година на темелите на друга исто така базилика од порано време. Подоцна, во базиликата била изградена и трета црква од времето и тоа во готски стил. Иако самиот објект бил оштетен од разни земјотреси, пожари и војни, сепак мозаикот кој потекнува од уште 5 век останал сочуван до ден денес. Најстариот пак фрагмент на мозаикот датира од 3 век.