Економска глобализација

Од Википедија — слободната енциклопедија

Економска глобализација — однесува на зголемување на економската меѓузависност на националните економии низ светот преку брзиот пораст на прекуграничните движења на стоки, услуги, технологија и капитал.[1] Со оглед на тоа дека глобализацијата е центрирана околу намалување на прописи на меѓународната трговија, како и тарифи, даноци и други пречки што ја потиснуваат глобалната трговија, економската глобализација е процес на зголемување на економска интеграција меѓу земјите, што доведува до појава на глобалниот или светскиот пазар.[2] Во зависност од парадигма, економската глобализација може да се гледа како било позитивна или негативна појава.

Графикон на понудата и побарувачката.

Економската глобализација се состои од глобализација на производството, пазарите, конкуренцијата, технологија и корпорации и индустрии.[1] Иако економската глобализација се случува во последните неколку стотини години (од појавата на транс-национална трговија), почна да се појавува во зголемена стапка во последните 20-30 години.[3] За овој неодамнешен бум во голема мера придонесоа развиените економии за интегрирање со помалку развиените економии, со помош на странски директни инвестиции, намалување на трговски бариери и во многу случаи прекугранична имиграција.

Може многу да се полемизира за тоа дали економската глобализација може или не може да биде неповратен тренд. Постојат неколку значајни ефекти на економската глобализација. Постојат статистички докази за позитивни финансиски ефекти, како и предлози дека постои нерамнотежата на моќта помеѓу заемите во развој и развиените земји во глобалната економија. Покрај тоа, економската глобализација има влијание врз светските култури.

Историја[уреди | уреди извор]

Меѓународните стокови пазари, пазари на работна сила и пазари на капитал ја сочинуваат економијата и ја дефинираат економската глобализација.[4] Почнувајќи уште од 4000 година п.н.е., луѓето тргуваат добиток, алатки и други предмети, како средство за пари. Луѓето кои живееле во Сумерија, една од раните цивилизација во Месопотамија, излегле со знаковен систем кој се смета за една од првите форми на стоковните пари.[5] Пазари на работна сила се состојат од работници, работодавачи, плати, приход, понуда и побарувачка. Пазари на работна сила се актуелни од истиот период од кога настанале и стоковите пазари. Пазари на труд произлегуваат од стоковите пазари, бидејќи трудот е потребен за да се зголемат културите и да се чува добиток. Растот на стоковни и пазари на работна сила израсна во пазар на капитал, каде што компаниите и владите се справуваат со долгогодишни фондови.[6] На процесот на ваквото мешање на пазарите во економијата му биле потребни илјадници години за да стане она што е денес.

До почетокот на 1900 претставувало реткост да се дојде во град кој не бил под влијание на странските пазари-без оглед дали станува збор за труд, цени или било која друга политика на бизнисот.[7] Со напредокот на технологија за бродоградба и пронајдоци како железничката пруга и телефон, комуникацијата со други делови на земјата и светот стана многу повеќе на располагање за секого. Градовите не се ограничени на она што тие самите би можеле да произведат и она со што во околните две града би сакале да тргуваат со нив. Луѓето насекаде имаат пристапност и ресурси за да добиат стока од другата страна на светот. Сепак, овој голем напредок во економската глобализација бил нарушени со Првата светска војна.[8] Поголемиот дел од глобалната економска моќ создаде протекционистички економски политики и воведе трговски бариери кои го забавија економскиот раст до евентуална точка на стагнација која може да се види како претходник на Големата криза во доцните 1920-ти.[9] Ова предизвика забавување на светската трговија, па дури и доведе до тоа некои земји да воведат имиграциски закони.[8] Глобализација на економијата продолжила, но не целосно во 1970 година.[10] Денес, со напредокот на технологијата и компјутерските мрежи, како и начините на испраќање и примање на информации, доведоа до светска глобализација на економијата.[11]

Неповратност[уреди | уреди извор]

Според кинескиот истакнат економист Гао Шангуан, економската глобализација е неповратен тренд кој се должи на фактот дека светските пазари се во голема употреба на науката и информатичките технологии. Со зголемувањето на барањата на науката и технологијата, Шангуан наведува дека светските пазари се основа на "зголемување на прекуграничната поделба на трудот", која работи на патот до секој аспект на глобализираните пазари од развиените и земјите во развој.[12]

Неистомисленици[уреди | уреди извор]

Професорот Роберт Гилпин од Универзитетот Принстон сепак тврди дека иако економската глобализација се чини дека е неповратен тренд, различни економски политики на нациите ги имаат поттикнато своите економии да се движат напред, за што тој тврди дека се покажало во минатото, на тој начин откривајќи ја теоријата на Шангуан за економската глобализација како примарно неповратен феномен.[13] Понатаму, во својата неодамна објавена книга под наслов глобализацијата: моќ, власт и легитимитет кон крајот на современоста, Антонио Л. Рапа се согласува со аргументот на Гилпин за економската глобализација како реверзибилна и ги препорачува меѓународните студии на професор Питер Џ. Каценстајн пристапувајќи до симбиотичката природа на глобализацијата и регионализмот како и конфликтот меѓу економскиот регионализам и мултикултурализмот.[14]

Последици[уреди | уреди извор]

Позитивните ефекти[уреди | уреди извор]

Постојат најмалку три позитивни финансиски ефекти од економската глобализација. "По глава на жител има раст на БДП во пост-1980 глобализатори порасна од 1,4 отсто на годишно ниво во 1960 и 2,9 отсто на годишно ниво во 1970 на 3,5 отсто во 1980 и 5,0 отсто во 1990-тите. Ова забрзување на растот е уште повпечатливо дадено дека богатите земји забележуваат постојан пад на раст од високи 4,7 отсто во 1960 на 2,2 отсто во 1990-тите. Исто така, не глобализираните земји во развој се многу полоши од глобализаторите, со претходните годишни стапки на раст паѓа од издигнувања на 3,3 отсто во текот на 1970-тите години на само 1,4 отсто во текот на 1990-тите. Ваквиот брзи раст меѓу глобализаторите не е едноставно поради силните настапи на Кина и Индија во 1980-тите и 1990-тите, 18 од 24 глобализатори искусија зголемување на раст, а кај многу од нив бил навистина голем. "[15]

Рата на раст на БДП по жител

Анализи[уреди | уреди извор]

И покрај загриженоста многу аналитичари "за јазот на нееднаквост меѓу развиените и земјите во развој, не постои доказ дека нееднаквоста се зголемува како меѓународната трговија се зголемува. Наместо тоа, забележан е раст на придобивките од економската глобализација кои се широко споделени. Додека кај неколку глобализатори видовме зголемување на нееднаквоста, особено во случајот со Кина, ова зголемување на нееднаквоста е резултат на домашна либерализација, ограничувања за внатрешна миграција, како и земјоделски политики, а не резултат на меѓународната трговија.[15]

Намалување на сиромаштија[уреди | уреди извор]

Економската глобализација, исто така, помогна да се намали сиромаштијата ширум светот. Сиромаштијата е намалена што всушност и било потврдено од страна на 5,4 отсто годишен пораст во приходот на најсиромашната петтина од населението на Малезија. Дури и во Кина, каде што нееднаквоста продолжува да претставува проблем, најсиромашната петтина од населението има добиено 3,8 отсто годишен пораст во приходот. Во неколку земји, оние кои живеат со долар на ден прагот на сиромаштија бил одбиен. Во Кина, стапката се намали од 20 на 15 отсто, а во Бангладеш стапка падна од 43 на 36 проценти.[15]

Намалување на јазот меѓу богатите и сиромашните[уреди | уреди извор]

Конечниот позитивен ефект кој треба да се спомене е стеснување на јазот меѓу богатите и сиромашните. Доказите покажуваат дека растот на глобализатори, во однос на богатите земји, укажува на тоа дека глобализаторите го стеснуваат приходот по жител и со тоа јазот меѓу богатите и глобализирачките нации. Кина, Индија и Бангладеш, кои беа едни од најсиромашните земји во светот пред дваесет години, имаат големо влијание на намалување на нееднаквоста во светот што пред сè се должи на нивната економска експанзија.[15]

Негативните ефекти и решенија[уреди | уреди извор]

Економската комисија за Латинска Америка и Карибите (ECLAC) ја има предложено агендата за поддршка на услови за земјите во развој за да ги подобрат своите позиции во глобалната економија.[16] Економистите имаат теории за тоа како да се борат против недостатоците со кои се соочуваат земјите во развој. Сепак, предност имаат и понатаму развиените земји за контрола на економската агенда. Со цел да се поправат социјалните неправди и дилеми, меѓународните економски институции (како на пример Светската банка и Меѓународниот монетарен фонд) мора да им даде глас на земјите во развој.[17] Решението е да издаваат глобални правила кои воедно ќе ги штитат земјите во развој. Тоа сè уште е тешко за водачите на земјите во развој да влијаат на овие глобални правила.[18]

Со цел да се создадат подобри економски односи на глобално ниво, меѓународните агенции за кредитирање мора да работат со земјите во развој да се промени како и каде се концентрира кредитот, како и да се работи кон забрзување на финансискиот развој кај земјите во развој.[19] Постои потреба за социјална почит кон сите лица во светот. Економската комисија на Латинска Америка и Карибите сугерира дека со цел да се обезбеди таква социјална смисла, Обединетите нации треба да ја прошират својата агенда за работа построго со меѓународните агенции за кредитирање. И покрај нивниот наслов, меѓународните агенции за кредитирање имаат тенденција да бидат национално засновани. ECLAC сугерира дека меѓународните агенции за кредитирање треба да се прошират и повеќе да се вклучени сите народи и тие предлагаат дека постои потреба за универзална конкурентност. Клучни фактори во остварувањето на универзална конкуренција се ширење на знаењето на државно ниво преку едукација, обука и технолошки достигнувања.[20] Економистот, Jagdish Bhagwati, исто така, укажува дека програмите да им се помогне на земјите во развој треба да се приспособат на глобалната економија за да биде од корист на меѓународните економски односи.[21]

Праведна трговија[уреди | уреди извор]

Кај неколку движења, како на пример движење за фер-трговија и anti-sweatshop движењето, се работело за промовирање на повеќе социјална отколку само глобална економија. Движење за фер-трговија одигра значајна улога во ублажување на експлоатација поради економската глобализација. На пример, фер-трговија има сметка од продажбата на $ 1600000000 секоја година.[22] Движењето за фер-трговија работи за подобрување на трговијата, развојот и производството и за недостатоците кај производителите. Исто така, движењето работи да се подигне свеста на потрошувачите на експлоатација на земјите во развој. Фер-трговија работи под мотото "трговија, а не помош", да се подобри квалитетот на животот на земјоделците и трговците со учество во директна продажба, обезбедување на подобри цени и поддршка на заедницата.[23]

Економската глобализација може да има различни силни влијанија на различни светски култури. Население може да го имитира меѓународниот проток на капитал и пазарот на трудот во форма на имиграција и спојување на културите. Надворешни ресурси и економски мерки може да влијаат на различни мајчини култури и може да предизвикаат асимилација на луѓе.[24] Истражувачите сега ги проучуваат ефектите од економската глобализација на младите кај различно светско население, како што се арапските земји, Јужна Америка, југоисточна Азија, Карибите и африканските популации. Како овие популации се изложени на англиски јазик, компјутери, западна музика и Северноамериканска култура, па промени се забележани во намалување на големината на семејството, имиграција во поголемите градови, посекојдневни практики, како и родовните улоги кои се трансформираат.

Ју Xintian напиша во студијат за културно влијание која имала две спротивни трендови во културата дека се должи на економската глобализација.[25] Xintian смета дека културата и индустријата не само што течат од Западот и влијаат врз луѓето, но тој вели дека е, исто така, доаѓа до културна национализација или ефект на локализација која сака да ги унапредува и штити поединечните култури. Тој, исто така укажува дека економската глобализација почна по Втората светска војна, каде што интернационализацијата започна во текот на еден век и е нешто сосема друго.[26]

Џорџ Рицер пишува за мегдонализација на општеството и како бизнисот за брза храна се шири низ Соединетите Американски Држави и остатокот од светот, принудувајќи го светското население да се донесе култура за брза храна.[27] Во оваа книга, Ritzer исто така пишува за тоа како другите бизниси се копија на Мекдоналдс корпорација бизнис моделот за проширување и влијание. Во 2006 година, 233 од 280 или повеќе од половина од новите Мек Доналдс се отворени во странство. Во 2007 година, Јапонија имала 2828 Мек Доналдс локации и служела како само еден пример на глобализираниот ефект на меѓународните корпорации. Тело Магазин, британска еколошки свесна козметичка компанија, го претставува процесот на Мекдонализација кој работи во сите правци.[28] Различни земји извезуваат свои верзии на Мекдонализација, но имаат исти влијанија во стандардизирање на светската култура.

Компаниите за глобални медиумски вести извезуваат информации преку вести, радио и интернет. Ова создава најмногу еден начин на проток на информации, како и изложеност на претежно западни производи и вредности. Компании како CNN, Ројтерс и ББС доминираат во глобалните звучни бранови додека имаат особено западна гледна точка. Други компании за медиуми и вести како што се Ал Џезира може да понудат различни точки на гледање, но имаат далеку помала публика и на тој начин ефект и влијание на помалку луѓе.[29]

Разгледај[уреди | уреди извор]

Наводи[уреди | уреди извор]

 1. 1,0 1,1 Joshi, Rakesh Mohan, (2009) International Business, Oxford University Press, New Delhi and New York ISBN 0195689097
 2. Riley, T: "Year 12 Economics", page 9. Tim Riley Publications, 2005
 3. Riley, T: "Year 12 Economics", page 12. Tim Riley Publications, 2005
 4. Bordo, Michael (2005). Globalization in historical perspective. University of Chicago Press.
 5. Lo, Lawrence. „Cuneiform“.
 6. „Capital Markets“. Investopedia.
 7. O'Rourke, Kevin (2001). Globalization and history: the evolution of a nineteenth-century Atlantic economy. MIT Press.
 8. 8,0 8,1 Trueman, Chris. „American and World War One“. Предлошка:Verify credibility
 9. White, Roger (2010). Migration and International Trade. Edward Elgar Publishing. стр. 5.
 10. Shangquan, Gao. „Economic Globalization: Trends, Risks and Risk Prevention“ (PDF). Архивирано (PDF) од изворникот 2010-03-31. Посетено на 2012-01-22.[се бара страница]
 11. Lynch, Katherine (2003). The Forces of Economic Globalization. Kluwer Law International.[мртва врска]
 12. Shanquan, Gao (2000). „Economic Globalization: Trends, Risks and Risk Prevention“ (PDF). United Nations. Наводот journal бара |journal= (help)[се бара страница]
 13. Gilpin, Robert (2006). Prospectives of World Politics. London: Routledge. стр. 51. ISBN 9780415322768.
 14. Rappa, Antiono L. (2011). Globalization: Power, Authority, and Legitimacy in Late Modernity. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies. стр. 15. ISBN 9789814279994.
 15. 15,0 15,1 15,2 15,3 Dollar, David, Kraay, Aart. „Trade, Growth, and Poverty“. Finance and Development. International Monetary Fund. Посетено на 6 June 2011. Грешка во наводот: Неважечка ознака <ref>; називот „International Monetary Fund“ е зададен повеќепати со различна содржина. Грешка во наводот: Неважечка ознака <ref>; називот „International Monetary Fund“ е зададен повеќепати со различна содржина.
 16. Globalization and Development. Eclac: 2002. pg 95
 17. The Globalization Reader. Boli and Lechner. Blackwell Publishing: 2004. pg 202
 18. Globalization and Development. Eclac: 2002. pg 98
 19. Globalization and Development. Eclac: 2002. pg 102
 20. Globalization and Development. Eclac: 2002. pg 105
 21. Jagdish Bhagwati "Globalization with a Human Face" 2003. http://www.ycsg.yale.edu/activities/files/Bhagwati5-13-04.pdf Архивирано на 28 септември 2011 г.
 22. Fair Trade. Raynolds, Murray and Wilkinson. Routledge: 2007. pg 3
 23. Fair Trade. Raynolds, Murray and Wilkinson. Routledge: 2007 pg 15
 24. The Open University, David Held. A Globalizing World. Culture, Economic, Politics. Second Eddition. Routledge. стр. 84. ISBN 0-203-39219-9 Проверете ја вредноста |isbn=: checksum (help).
 25. Xintian, Yu (2002). Cultural Impact on International Relations. Chinese Philosophical Studies, XX. The Council for Research in Values and Philosophy. стр. 203. ISBN 1-56518-176-X.
 26. Xintian, Yu (2002). Cultural Impact on International Relations. Chinese Philosophical Studies, XX. The Council for Research in Values and Philosophy. стр. 204. ISBN 1-56518-176-X.
 27. Ritzer, George (2010). MacDonalization: the reader/ 3rd ed. Thousand Oak, CA: Sage Publications. стр. 3. ISBN 978-1-4129-7582-7.
 28. Ritzer, George (2010). MacDonalization: the reader/ 3rd ed. Thousand Oak, CA: Sage Publications. стр. 5–7. ISBN 978-1-4129-7582-7.
 29. Nakayma, Thomas, K. The Handbook of Critical Intercultural communication. Blackwell. ISBN 978-1-4051-8407-6.

Надворешни врски[уреди | уреди извор]