Википедија:ВикиПроект Економски факултет 2015-16

Од Википедија — слободната енциклопедија

Проектот Економски факултет 2015-16 има за цел да помогне во подобрување на постоечките и создавање на нови статии од областа на економијата на Википедија на македонски јазик од страна на студентите на Економскиот факултет во Скопје. Во извршување на предвидените активности може да се вклучат и останатите википедијанци. Проектот треба да опфати категоризација, надополнување и презентација на темите кои ги обработуваат студентите. Страницата на проектот и соодветните потстраници содржат основни принципи кои би требало да помогнат во насочување на работата.

Работата на учесниците во овој проект е насочена кон остварување на следните цели:

  • создавање нови квалитетни статии од областа на економијата;
  • подобрување на квалитетот и надополнување на постоечките статии;
  • зголемување на обемот на стручни содржини од областа на економијата на македонски јазик.

Членови[уреди извор]

Банкарски менаџмент[уреди извор]

Доколку сте студент на Економскиот факултет и сте заинтересирани да се вклучите во рамките на предметот Банкарски менаџмент, Ве молиме користете ја следната табела за додавање на Вашето корисничко име и придонес.

Бр. Корисник Придонес
1 Каматна стапка
2 ЕУРИБОР
3 Хипотека
4 SWIFT
5 IBAN
6 PIN-код
7 Банкарска регулација
8 Базел I
9 Базел III
10 Капитални барања
11 Основен капитал
12 Гарантен капитал
13 Стандардизиран пристап (кредитен ризик)
14 Пристап заснован врз внатрешно рангирање
15 Основен пристап заснован врз внатрешно рангирање
16 Напреден пристап засвнован врз внатрешно рангирање
17 Веројатност од неизвршување на обврските
18 Загуба од неизвршување на обврските
19 Изложеност на ризик од неизвршување на обврските
20 Стандарден пристап (оперативен ризик)
21 Пристап на базичен индикатор
22 Пристап на интерна проценка
23 Вредност под ризик
24 Дополнителен износ на зачувување на капиталот
25 Противцикличен капитал
26 Стапка на задолженост
27 Кредитна изложеност
28 Стапка на покриеност на ликвидноста
29 Висококвалитетна ликвидна актива
30 Нето-парични одливи
31 Стапка на нето-стабилни извори на финансирање
32 Расположливи стабилни извори на финансирање
33 Потребни стабилни извори на финансирање