Шаблон:Инфокутија Воз

Од Википедија — слободната енциклопедија
Прејди на прегледникот Прејди на пребарувањето
Икона за документација Шаблонска документација[преглед] [уреди] [историја] [превчитај]
Коментар Овој шаблон содржи еден или повеќе незадолжителни параметри. Поподробно на страницата за разговор.

Овој шаблон содржи некои крајно сложени и езотерични синтаксини елементи. Не се обидувајте да го менувате шаблонов доколку не сте апсолутно сигурни дека целосно сфаќате за што се работи во кодот и сте подготвени целосно да ја поправите штетата која евентуално би ја нанеле. Сите експерименти правете ги во шаблонскиот песок или во корисничкиот простор.

Шаблонов е наменет за железнички состави, вагони и коли. За локомотиви користете го шаблонот {{Инфокутија Локомотива}}.

name
Пополнувач
caption
Пополнувач
interiorcaption
Сообраќа service
Изработувач manufacturer
Изработен во factory
Семејство family
Заменет replaced
Изработен yearconstruction
Пуштен yearservice
Реновиран refurbishment
Размонтиран yearscrapped
Бр. во изградба numberconstruction
Изработени numberbuilt
Сообраќаат numberservice
Зачувани numberpreserved
Размонтирани numberscrapped
Состав formation
Ознаки fleetnumbers
Капацитет capacity
Превозник operator
Депо(а) depots
Сообраќа на линиите lines
Особености
Каросерија carbody
Должина на возот trainlength
Должина на вагон carlength
Ширина width
Висина height
Подна висина floorheight
Перонска висина platformheight
Влез entrylevelorstep
Врати doors
Поврзани делови art-sections
Најг. брзина maxspeed
Тежина weight
Осовинска носивост axleload
Забрзување acceleration
Забавување deceleration
Влечен систем traction
Мотор(и) engine
Излезна моќност poweroutput
Пренос transmission
Auxiliaries aux
Внатр. електрика powersupply
Затоплување на возот hvac
Напоен систем electricsystem
[[Струјодовод]] collectionmethod
UIC-класификација uicclass
Распор. на тркалата (AAR) aarwheels
Подвозје bogies
Кочење brakes
Безбедносен систем safety
Спојка coupling
Поврзани локомотиви multipleworking
Колосек gauge

Употреба[уреди извор]

Шаблонов содржи голем број на параметри, вклучувајќи и застарени кои се чуваат поради нивната застапеност. Параметрите разликуваат големи и мали букви.

Задолжителен е само еден параметар:

 • name - Името што ќе се истакне во насловот на инфокутијата. Не менувајте ја бојата на текстот тука, туку подолу, под background.

Еве ги преостанатите параметри (по редоследот како што е појавуваат во изводот на инфокутијата):

 • background - позадинската боја на параметарот name, како име на бојата (на пр. forestgreen), хексадецимална вредност (на пр. #0093cf) или пак шаблон за боја (на пр. #{{C2C colour}}).
 • image - Податотеката на сликата.
 • imagealt - Алтернативен текст за image.
 • imagesize - Големина (ширина) на сликата/сликите во пиксели (како на пр. imagesize=200). по основно: 229
 • caption - Опис на сликата.
 • interiorimage - Податотеката на втората слика.
 • interiorimagealt - Алтернативен текст за interiorimage.
 • interiorcaption - Опис на втората слика.
 • service - Од кога до кога сообраќал возот, одделено со цртичка (на пр. 1964–1976). InService исто така работи, но е застарен.
 • manufacturer - Кој го произвел возиолото. Manufacturer исто така работи, но е застарен.
 • factory - Во која фабрика е произведено возилото (ако manufacturer има повеќе фабрики). Factory исто така работи, но е застарен.
 • family - На кое семејство возила на manufacturer припаѓаат овие возила (на пр. British Rail Mark 3). Family исто така работи, но е застарен.
 • replaced - Кои биле возилата заменети со овие. Replaced исто така работи, но е застарен.
 • yearconstruction - Период на изработка на возилата, одделено со цртичка (на пр. 1964–1976).
 • yearservice - Кога почнале да сообраќаат возилата.
 • refurbishment - Кога се реновирани возилата, одделено со цртичка (на пр. 1964–1976). Refurbishment исто така работи, но е застарен.
 • yearscrapped - Кога се размонтирани возилата, одделено со цртичка (на пр. 1964–1976).
 • numberconstruction - Колку вакви возила се во производство. construction исто така работи, но е застарен.
 • numberbuilt - Колку вакви возила се во производени. Built исто така работи, но е застарен.
 • numberservice - Колку вакви возила моментално сообраќаат.
 • numberpreserved - Колку вакви возила се во зачувани.
 • numberscrapped - Колку вакви возила се размонтирани.
 • formation - Состав на гарнитурата од возила. Formation исто така работи, но е застарен.
 • fleetnumbers - Ознаки на возилата. Designation и designation исто така работат, но се застарени.
 • capacity - Капацитет на возилата. Capacity исто така работи, но е застарен.
 • operator - Превозник, одделено со нов ред (<br>) ако има повеќе од еден. Operator исто така работи, но е застарен.
 • depots - Во кои депоа се чуваат и одржуваат возилата. Depots исто така работи, но е застарен.
 • lines - На кои линии и маршрути сообраќаат возилата. LinesServed исто така работи, но е застарен.

Параметрите подолу се појавуваат под насловот Особености

 • carbody - Тип на каросерија (на пр. заварен не‘рѓосувачки челик). CarBody исто така работи, но е застарен.
 • trainlength - Вкупна должина на возот или единицата.
 • carlength - Должина на секое од возилата (само оние што се разликуваат). CarLength исто така работи, но е застарен.
 • width - Ширина на секое од возилата. CarWidth исто така работи, но е застарен.
 • height - Висина на секое од возилата. CarHeight исто така работи, но е застарен.
 • floorheight - Висина на подот на возилата.
 • platformheight -
 • entrylevelorstep -
 • doors - Број и тип на врати.
 • art-sections - Максималната носивост на осовините на возилата.
 • maxspeed - Максимална дозволена брзина на возилата. MaxSpeed исто така работи, но е застарен.
 • weight - Тежина на возилата
 • axleload -
 • acceleration - Стапка на забрзување на возилата. Acceleration исто така работи, но е застарен.
 • deceleration - Стапка на забавување а возилата. Deceleration исто така работи, но е застарен.
 • traction - Влечниот систем на возилата (ако е електричен состав). Traction исто така работи, но е застарен.
 • engine - Тип на мотор/главен двигател на возилата (ако е нафтен состав или генераторски вагон). Engine исто така работи, но е застарен.
 • poweroutput - Моќност на моторите (ако ги има). Power и powerout исто така работат, но се застарени.
 • transmission - Пренос (на пр. електричен/хидрауличен/механички) ако возилото има мотори. Transmission исто така работи, но е застарен.
 • aux - Помошни елементи, ако ги има. Auxiliaries исто така работи, но е застарен.
 • powersupply - Електрично напојување, ако го има. Power-supply and powersup исто така работат, но се застарени.
 • hvac - Тип на затоплување, вентилација и клима-уред, ако има.
 • electricsystem - Напон и фреквенцијата на струјата доведена до возилата, ако е наизменична (AC). Voltage и voltage исто така работат, но се застарени.
 • collectionmethod - Струјодовод на возилата (на пр. пантограф, контактна шина)
 • uicclassUIC-класификација на погонските/непогонските осовини
 • aarwheels- Распоредот на тркалата по AAR на вагоните со погон. Wheel Arrangement и wheel arrangement исто така работат, но се застарени.
 • bogies - Тип на подвозје, ако е познато.
 • brakes - Тип на кочници. (на пр. воздушни, вакуумски, електропневматски). Brakes исто така работи, но е застарен.
 • safety - Тип на безбедносни системи. SafetySystem исто така работи, но е застарен.
 • coupling - Тип на спојки за поврзување на возилата (на пр. зглобни, Делнерови, Шарфенбергови),
 • multipleworking - Тип на повеќелокомотивен состав (ако го има)
 • gauge - Ширина на колосекот по кои се движат на возилата.

Еве целосен и делумен список на параметрите за прекопирање во статија.

Целосна синтакса:
{{Инфокутија Воз
| background    = 
| name       = 
| image      = 
| imagealt     = 
| imagesize    = 
| caption     = 
| interiorimage  = 
| interiorimagealt = 
| interiorcaption = 
| service     = 
| manufacturer   = 
| factory     = 
| family      = 
| replaced     = 
| yearconstruction = 
| yearservice   = 
| refurbishment  = 
| yearscrapped   = 
| numberconstruction= 
| numberbuilt   = 
| numberservice  = 
| numberpreserved = 
| numberscrapped  = 
| formation    = 
| fleetnumbers   = 
| capacity     = 
| operator     = 
| depots      = 
| lines      = 

| carbody     = 
| trainlength   = 
| carlength    = 
| width      = 
| height      = 
| floorheight   = 
| platformheight  = 
| entrylevelorstep = 
| doors      = 
| art-sections   = 
| maxspeed     = 
| weight      =
| axleload     =  
| acceleration   = 
| deceleration   = 
| traction     = 
| engine      = 
| poweroutput   = 
| transmission   = 
| aux       = 
| powersupply   = 
| hvac       = 
| electricsystem  = 
| collectionmethod = 
| uicclass     = 
| aarwheels    = 
| bogies      = 
| brakes      = 
| safety      = 
| coupling     = 
| multipleworking = 
| gauge      = 
}}
Скратено за вагон/кола:
{{Инфокутија Воз
| background    = 
| name       = 
| image      = 
| imagesize    = 
| imagealt     = 
| caption     = 
| interiorimage  = 
| interiorimagealt = 
| interiorcaption = 
| service     = 
| manufacturer   = 
| factory     = 
| family      = 
| replaced     = 
| yearconstruction = 
| yearservice   = 
| refurbishment  = 
| yearscrapped   = 
| numberconstruction= 
| numberbuilt   = 
| numberservice  = 
| numberpreserved = 
| numberscrapped  = 
| formation    = 
| fleetnumbers   = 
| capacity     = 
| operator     = 
| depots      = 
| lines      = 

| carbody     = 
| carlength    = 
| width      = 
| height      = 
| floorheight   = 
| platformheight  = 
| entrylevelorstep = 
| doors      = 
| art-sections   = 
| maxspeed     = 
| weight      =
| axleload     = 
| aux       = 
| powersupply   = 
| hvac       = 
| bogies      = 
| brakes      = 
| coupling     = 
| gauge      = 
}}

Поврзано[уреди извор]