Црвоточни (класа)

Од Википедија — слободната енциклопедија

Lycopodiopsida е класа на тревни васкуларни растенија познати како ликоподи, ликофити или други термини вклучувајќи ја и компонентата лико- . Членовите на класот се нарекуваат и клупски мовци, шилести мовци, шилести мовци и мовчиња. Тие имаат дихотомно разгранети стебла кои носат едноставни лисја наречени микрофили и се размножуваат со помош на спори кои се носат во спорангија на страните на стеблата во основата на листовите. Иако живите видови се мали, за време на јаглеродот, изумрените форми слични на дрвја формираа огромни шуми кои доминираа во пејзажот и придонесоа за наоѓалишта на јаглен.

Номенклатурата и класификацијата на растенијата со микрофили значително се разликуваат меѓу авторите. Консензусната класификација за постоечките (живи) видови беше произведена во 2016 година од страна на Pteridophyte Phylogeny Group (PPG). I), што ги става сите во класата Lycopodiopsida, која ги вклучува класите Isoetopsida и Selaginelopsida што се користат во други системи. Алтернативните системи за класификација користеле рангирања од поделба (филум) до подкласа. Во ППГI систем, класата е поделена на три реда, Lycopodiales, Isoetales и Selaginellales.

Одлики[уреди | уреди извор]

Клуб-мововите (Lycopodiales) се хомоспорни, но родовите Selaginella и Isoetes се хетероспорни, со женски спори поголеми од машките, а гаметофитите се формираат целосно во ѕидовите на спорите. Неколку видови на селагинела како што е С.<span typeof="mw:Entity" id="mwLQ"> </span>апода и С.<span typeof="mw:Entity" id="mwMA"> </span>rupestris се исто така живородени; гаметофитот се развива на мајчиното растение и само кога примарното ластарче и коренот на спорофит се развиени доволно за независност, новото растение се паѓа на земја. Гаметофитите од клубски мов се микохетеротрофни и долговечни, кои престојуваат под земја неколку години пред да излезат од земјата и да напредуваат во фазата на спорофити.

Класификација[уреди | уреди извор]

Рангот и името што се користат за таксонот што ги содржи постојните ликофити (и нивните најблиски изумрени роднини) варираат во голема мера. Системите можат да користат таксони по ранг пониско од највисокото дадено во табелата со ист огранок; на пример, систем кој користи Lycopodiophyta како највисоко рангиран таксон може да ги смести сите свои членови во една подкласа.

Некои системи користат повисок ранг за пошироко дефиниран таксон на ликофити кој вклучува некои изумрени групи подалеку поврзани со постоечките ликофити, како што се зостерофилите. На пример, Kenrick & Crane (1997) ја користат поддивизијата Lycophytina за оваа намена, при што сите постоечки ликофити спаѓаат во класата Lycopsida. Други извори ги исклучуваат зостерофилите од кој било „ликофитен“ таксон.

Во класификацијата на групата Pteridophyte Phylogeny Group од 2016 година (PPG I), трите редови се сместени во една класа, Lycopodiopsida, која ги содржи сите постоечки ликофитни видови. Постарите системи користеле или три класи, по една за секој ред, или две класи, препознавајќи ја поблиската врска помеѓу Isoetales и Selaginellales. Во овие случаи, потребен е повисок рангиран таксон за да ги содржи класит.

Уметнички впечаток за лепидодендрон
Надворешен впечаток на лепидодендрон од горниот карбонифер од Охајо
Оска (гранка) од Archaeosigillaria или сроден ликопод од средниот девон од Висконсин