Флоем

Од Википедија — слободната енциклопедија
Клетки на флоем опкружени со ксилем

Флоем е спроводно ткиво низ кое се пренесуваат производите на фотосинтезата. Тоа може да биде примарно од примарен меристем или секундарно од секундарен меристем. Ова ткиво најчесто се наоѓа на надворешната страна на ксилемот. Тоа е изградено од ситести клетки, ситести цевки и клетки придружнички. Во флоемата има два вида на садови и тоа ксилемски и флоемски садови. Ксилемските садови ја носат водата и минералните материи од коренот до листот додека флоемските садови органската храна ја носат од листот до коренот.