Усни историски извори

Од Википедија — слободната енциклопедија

Усни историски извори се приказните,легендите,преданијата,народните песни и сите останати податоци кои постарите генерации им ги пренесувале на помладите со што тие и до денес останале да се раскажуваат.Овие историски извори се исполнети со фантазија,преувеличување,па затоа историчарите на нив се потпираат главно кога се во недостиг од материјалните историски извори,но и од пишаните историски извори.