Историски извори

Од Википедија — слободната енциклопедија

Историските извори претставуваат остатоци од од дејностите на луѓето од минатото.Со нив се овозможува да се проучи минатото на нашите предци,а врз основа на нив се проучува начинот на нивното живеење.Историчарите во своите истражувања и проучување се служат со материјални историски извори,пишани историски извори и усни историски извори.