Разлика помеѓу преработките на „Униформен распоред“

Прејди на прегледникот Прејди на пребарувањето
Униформниот распоред може да биде дисконтинуиран (дискретен, прекинат) или континуиран (непрекинат).<ref>Statistical methods for quality improvement; second edition; Thomas R. Ryan; p.61</ref>
 
=== Прекинат (дискретен, дисконтинуиран) униформен распоред ===
 
Ако анализираме едно множество A, кое се состои од вкупно n елементи (n е конечен број на различните вредности кои може да ги земе случајната променлива Х) и притоа веројатноста да се извлече еден од елементите е еднаква со веројатноста да се извлече било кој друг елемент од множеството, станува збор за дискретен униформен распоред. Со математичка формула едноставно може да се пресмета веројатноста да се добие некој од елементите во множеството А:<ref>Статистика за бизнис и економија – Д-р Славе Ристески, Д-р Драган Тевдовски; четврто издание; Скопје 2010</ref>
 
P(X=x)={{Дропка|1/|n}}
 
Ако земеме еден график каде на апцисата се наоѓаат вредностите кои може да ги земе непознатата променлива Х, а на ординатата се нанесени веројатностите на соодветните вредности на Х, ќе го добиеме следниот дијаграм.
За да се пресмета [[ариметичка средина]] на униформниот распоред се користи истата формула како и за пресметка на [[очекувана вредност]]:
 
Е(X)=М={{Дропка|(n+1)/|2}}
 
[[Варијанса]] на униформниот распоред се пресметува со следната формула:
 
σ2 = {{Дропка|(n^2-1)/|12}}
 
Пример: Правиме опит (експеримент) со фрлање коцка. При фрлање на коцката секоја страна има иста веројатност да се појави заедно со соодветниот број на страната (од 1 до 6). Поради овој факт станува збор за униформен распоред. Случајната променлива Х може да ги земе вредностите во интервал од 1 до 6. Поради тоа, веројатноста да се појави било која страна од коцката е еднаква на 1/6. На пример веројатноста да падне бројот 1 е иста со веројатноста да падне било кој друг број.<ref>Статистика за бизнис и економија – Д-р Славе Ристески, Д-р Драган Тевдовски; четврто издание; Скопје 2010, стр.134</ref>
X=1,2,3,4,5,6
 
P(X=x)={{Дропка|1/|n}}={{Дропка|1/|6}}=0,166666667
 
=== Непрекинат (континуиран) униформен распоред ===
102

уредувања

Прегледник