Разлика помеѓу преработките на „Униформен распоред“

Прејди на прегледникот Прејди на пребарувањето
нема опис на уредувањето
'''Униформен распоред''' ({{lang-en|uniform distribution}}) е модел на распоред на веројатноста. Тој е многу едноставен и има примена во голем број на апликации, игри на среќа и компјутерски симулации. Секоја вредност на X ([[случајната променлива]]) има еднаква [[веројатност]] за реализирање. Ова е основна особина на униформниот распоред.
 
При тестирање на хипотези со [[χ2 тест]] се користи ваков вид на расподет, т.е. униформен распореед.
Униформниот распоред е непараметарски распоред.
Униформниот распоред може да биде дисконтинуиран (дискретен, прекинат) или континуиран (непрекинат).<ref>Statistical methods for quality improvement; second edition; Thomas R. Ryan; p.61</ref>
 
Униформниот распоред може да биде дисконтинуиран (дискретен, прекинат) или континуиран (непрекинат).<ref>Statistical methods for quality improvement; second edition; Thomas R. Ryan; p.61</ref>
 
=== Прекинат (дискретен, дисконтинуиран) униформен распоред ===
Ако земеме еден график каде на апцисата се наоѓаат вредностите кои може да ги земе непознатата променлива Х, а на ординатата се нанесени веројатностите на соодветните вредности на Х, ќе го добиеме следниот дијаграм.
[[Податотека:Http://en.wikipedia.org/wiki/File:DUniform distribution PDF.png|мини|лево|Слика 1]]
 
За да се пресмета [[ариметичка средина]] на униформниот распоред се користи истата формула како и за пресметка на [[очекувана вредност]]:
 
Е(X)=М=(n+1)/2
 
[[Варијанса]] на униформниот распоред се пресметува со следната формула:
Графички приказ на веројатноста на оваа функција е даден на слика 2.
 
[[Податотека:Http://en.wikipedia.org/wiki/File:Uniform distribution PDF.png|мини|лево|Слика 2]]
 
 
ПРИМЕР:
 
Процесот генератор претставува множество на инструкции кој генерира случајни вредности за определен процес или дистрибуција(распоред). [[Excel]] има функција наречена RAND кој генерира вредности помеѓу 0 и 1 што одговара на униформната дистрибуција. Excel xp користи континуиран униформен распоред за развивање на други распореди.
Без разлика колку пати експеримент се повторува, веројатноста дека вредноста сe појавува во која било дадена келија е иста. Овие резултати се приближни на униформен распоред. А униформната дистрибуција претпоставува дека веројатноста за добивање на број, кој спаѓа во границите помеѓу два броја е иста како онаа на добивање на било кој друг број во тој опсег.<ref>Statistical quality control using EXCEL; Steven M. Zimmerman, Marjorie L. Icenogle; second edition; p. 137,138</ref>
 
== Наводи ==
{{наводи}}

Прегледник