Синкопа

Од Википедија — слободната енциклопедија

Синкопа е збор од грчко потекло и има неколку значења:

  1. синкопа во јазикот, изоставување еден глас или еден слог во зборот, на пример: сеа (наместо сега), шо (наместо што) итн.
  2. синкопа, ритмичка фигура во музиката
  3. синкопа, мал скок во танцувањето