Календар на Велигденски датуми

Од Википедија — слободната енциклопедија

Велигден — еден од подвижните празници во христијанството и денот на празнувањето е главно различен за секоја година, секогаш е во недела, и главно паѓа во април, а поретко во мај. Пресметувањето на денот на празникот Велигден се заснова врз месечевите мени, и дополнително е усложнето со исправката на календарот од јулијански во грегоријански.

Во следнава табела се дадени датите на православниот Велигден помеѓу 1875 и 2124 година.[1]

год.мес.ден год.мес.ден год.мес.ден год.мес.ден год.мес.ден год.мес.ден
1875.4.25. 1876.4.16. 1877.4.8. 1878.4.28. 1879.4.13. 1880.5.2.
1881.4.24. 1882.4.9. 1883.4.29. 1884.4.20. 1885.4.5. 1886.4.25 .
1887.4.17. 1888.5.6. 1889.4.21. 1890.4.13. 1891.5.3. 1892.4.17.
1893.4.9. 1894.4.29. 1895.4.14. 1896.4.5. 1897.4.25. 1898.4.17.
1899.4.30. 1900.4.22. 1901.4.14. 1902.4.27. 1903.4.19. 1904.4.10.
1905.4.30. 1906.4.15. 1907.5.5. 1908.4.26. 1909.4.11. 1910.5.1.
1911.4.23. 1912.4.7. 1913.4.27. 1914.4.19. 1915.4.4. 1916.4.23.
1917.4.15. 1918.5.5. 1919.4.20. 1920.4.11. 1921.5.1. 1922.4.16.
1923.4.8. 1924.4.27. 1925.4.19. 1926.5.2. 1927.4.24. 1928.4.15.
1929.5.5. 1930.4.20. 1931.4.12. 1932.5.1. 1933.4.16. 1934.4.8.
1935.4.28. 1936.4.12. 1937.5.2. 1938.4.24. 1939.4.9. 1940.4.28.
1941.4.20. 1942.4.5. 1943.4.25. 1944.4.16. 1945.5.6. 1946.4.21.
1947.4.13. 1948.5.2. 1949.4.24. 1950.4.9. 1951.4.29. 1952.4.20.
1953.4.5. 1954.4.25. 1955.4.17. 1956.5.6. 1957.4.21. 1958.4.13.
1959.5.3. 1960.4.17. 1961.4.9. 1962.4.29. 1963.4.14. 1964.5.3.
1965.4.25. 1966.4.10. 1967.4.30. 1968.4.21. 1969.4.13. 1970.4.26.
1971.4.18. 1972.4.9. 1973.4.29. 1974.4.14. 1975.5.4. 1976.4.25.
1977.4.10. 1978.4.30. 1979.4.22. 1980.4.6. 1981.4.26. 1982.4.18.
1983.5.8. 1984.4.22. 1985.4.14. 1986.5.4. 1987.4.19. 1988.4.10.
1989.4.30. 1990.4.15. 1991.4.7. 1992.4.26. 1993.4.18. 1994.5.1.
1995.4.23. 1996.4.14. 1997.4.27. 1998.4.19. 1999.4.11. 2000.4.30.
2001.4.15. 2002.5.5. 2003.4.27. 2004.4.11. 2005.5.1. 2006.4.23.
2007.4.8. 2008.4.27. 2009.4.19. 2010.4.4. 2011.4.24. 2012.4.15.
2013.5.5. 2014.4.20. 2015.4.12. 2016.5.1. 2017.4.16. 2018.4.8.
2019.4.28. 2020.4.19. 2021.5.2. 2022.4.24. 2023.4.16. 2024.5.5.
2025.4.20. 2026.4.12. 2027.5.2. 2028.4.16. 2029.4.8. 2030.4.28.
2031.4.13. 2032.5.2. 2033.4.24. 2034.4.9. 2035.4.29. 2036.4.20.
2037.4.5. 2038.4.25. 2039.4.17. 2040.5.6. 2041.4.21. 2042.4.13.
2043.5.3. 2044.4.24. 2045.4.9. 2046.4.29. 2047.4.21. 2048.4.5.
2049.4.25. 2050.4.17. 2051.5.7. 2052.4.21. 2053.4.13. 2054.5.3.
2055.4.18. 2056.4.9. 2057.4.29. 2058.4.14. 2059.5.4. 2060.4.25.
2061.4.10. 2062.4.30. 2063.4.22. 2064.4.13. 2065.4.26. 2066.4.18.
2067.4.10. 2068.4.29. 2069.4.14. 2070.5.4. 2071.4.19. 2072.4.10.
2073.4.30. 2074.4.22. 2075.4.7. 2076.4.26. 2077.4.18. 2078.5.8.
2079.4.23. 2080.4.14. 2081.5.4. 2082.4.19. 2083.4.11. 2084.4.30.
2085.4.15. 2086.4.7. 2087.4.27. 2088.4.18. 2089.5.1. 2090.4.23.
2091.4.8. 2092.4.27. 2093.4.19. 2094.4.11. 2095.4.24. 2096.4.15.
2097.5.5. 2098.4.27. 2099.4.12. 2100.5.2. 2101.4.24. 2102.4.9.
2103.4.29. 2104.4.20. 2105.4.5. 2106.4.25. 2107.4.17. 2108.5.6.
2109.4.21. 2110.4.13. 2111.5.3. 2112.4.17. 2113.4.9. 2114.4.29.
2115.4.14. 2116.5.3. 2117.4.25. 2118.4.17. 2119.4.30. 2120.4.21.
2121.4.13. 2122.5.3. 2123.4.18. 2124.4.9.    


Видете и: Велигден

Извор:

  1. http://www.smart.net/~mmontes/OrthEasttbl.html Архивирано на 24 април 2008 г. The Date of Orthodox Easter 1875 to 2124.