Прејди на содржината

Економска ликвидација

Од Википедија — слободната енциклопедија

Ликвидацијата значи пресметување, расчистување, пресметка на трошоците, напуштање и запирање на некоја работа или труд и сл. Ликвидацијата во економијата е начин на престанување на работа на некое претпријатие преку постапка на впаричување на имотот на должникот или поделба на имотот меѓу доверителите. Постапката е регулирана со Законот за стечај и Законот за ликвидациска постапка, со тоа што ликвидацијата на акционерските друштва е регулирана со одредбите на Законот за претпријатија.