Биокибернетика

Од Википедија — слободната енциклопедија

Биокибернетика е интердисциплинарна наука на кибернетиката и биологијата која се занимава со проучување на процесите на управување и регулирање кај живите системи. Кибернетиката прва постави мост меѓу биологијата и техниката, т.е. придонесе за синтеза на биолошките и техничките знаења, токму преку биокибернетиката.