Прејди на содржината

Биоархеологија

Од Википедија — слободната енциклопедија

Биоархеологијата е интердисциплинарна наука помеѓу биологијата (наука за живиот свет) и археологијата. Ги користи своите под-дицсиплини кои имаат сопствени методологии со цел да се добијат поголеми, покомплексни и пошироки информации за интеракцијата на биолошкиот свет и археологијата.

Терминот биоархеологија бил измислен од британскиот археолог Грахам Кларк во 1972 година како референца за зооархеологијата, поточно студија за животинските коски на археолошките наоѓалишта. Во 1977 година повторно го употребува Џејн Букистра, па денеска во САД за биоархеологијата воглавном се мисли кога с еработи за научните проучувања на скелетни остатоци од наоѓалишта, дисциплина што е позната како остеоархеологија или палео-остеологија. И покрај ова, во Англија и во другите европски земји, биоархеологија сè уште се поистоветува со било кој биолошки остаток кој е откриен и анализиран од некое наоѓалиште, иако за тоа постои уште поспецифилен поим познат како археологија на животната средина.