Ануитет

Од Википедија — слободната енциклопедија

Ануитет е годишна отплата на долг заедно со каматата. Основно одбележје му е дека се плаќа годишно или полугодишно, а вкупниот износ на ануитетот се менува во однос на камата и делот за кој се смалува вкупно добиениот заем. Во првата година или првиот ануитет најголемиот дел е на каматата, затоа што каматата е најголем дел од остатокот од заемот, а износот за кој се намалува преостанатот дел од заемот е најмал. Со текот на времето тој однос се менува што доведува кон побргу исплаќање на долгот.