Аберација (појаснување)

Од Википедија — слободната енциклопедија
  1. Оптика: распрснување на светлосните зраци. Дифузна аберација; Сферна аберација; Хроматска аберација
  2. Астрологија: привидна промена на набљудуваното небесно тело поради движењето на Земјината топка. Фокусна аберација
  3. Биологија: отстапување од нормите што се типични за некој вид. Генетска аберација; Хромозомска аберација
  4. Психологија: застранување, неприродност. Психолошка аберација; Сексуална аберација