Јонски кристал

Од Википедија — слободната енциклопедија
Кристална структура на готварска сол (халит). Секој атом има шест најблиски соседи, со октаедарска геометрија. Овој состав е познат како кубично густо паковање
  Na+
  Cl

Јонски кристали — јонски соединенија во стабилна состојба. Околу еден јон се сврзуваат онолку јони со спротивен полнеж колку што овозможува нивната големина.

Јонските кристали се кристали кои се одликуваат со кристална решетка каде што силите на сврзувањето меѓу јоните имаат електростатичка природа. Хемиски соединенија кои имаат јонска решетка во растворена или стопена состојба, се во форма на јони и се силни електролити. Пример за такви кристали се NaCl, KCl, K итн.