Термохемиски равенки

Од Википедија — слободната енциклопедија

Термохемиските равенки претставуваат израменти стехиометриски хемиски равенки кои во себе ја вклучуваат и промената на енталпијата (ΔH) на хемиската реакција. Една термохемиска равенка изгледа вака:

A + B → C
ΔH = (±) #

Во горната равенка А и B претставуваат реактанти, а C претставува продукт на реакцијата. Со ΔH = (±) # е обележана промената на енталпијата на реакцијата.

При манипулација со термохемиските равенки треба да се води сметка за следните аспекти кои подолу се дефинирани како прв и втор термохемиски закон.

Прв термохемиски закон[уреди | уреди извор]

Количеството на енергија што се ослободува (или апсорбира) при една термохемиска реакција од реактантите кон производите е еднакво со количеството на енергија што се апсорбира (или ослободува) во процесите на претворба на производите во (појдовните) реактанти, но со спротивен знак.

Втор термохемиски закон[уреди | уреди извор]

При преминувањето на некој хемиски систем од една определена почетна состојба во друга конечна состојба, ослободеното или апсорбираното количество на енергија не зависи од падот на реакцијата, односно ќе биде исто без разлика дали реакцијата се одвива дирекно или во повеќе степени.

Поврзано[уреди | уреди извор]

Надворешни врски[уреди | уреди извор]