Список на сонати на Доменико Скарлати

Од Википедија — слободната енциклопедија
Прејди на: содржини, барај
Доменико Скарлати. Доминго Антонио Веласко, 1738

Ова е список на сонати за соло клавијатура од Доменико Скарлати, наведени по Киркпатрик системот на набројување :


 • Кк. 1 — Соната во де-мол, Алегро
 • Кк. 2 — Соната во ге-дур, Престо
 • Кк. 3 — Соната во а-мол, Престо
 • Кк. 4 — Соната во ге-мол, Алегро
 • Кк. 5 — Соната во де-мол, Алегро
 • Кк. 6 — Соната во еф-дур, Алегро
 • Кк. 7 — Соната во а-мол, Престо
 • Кк. 8 — Соната во ге-мол, Алегро
 • Кк. 9 — Соната во де-мол, Алегро
 • Кк. 10 — Соната во де-мол, Престо
 • Кк. 11 — Соната во це-мол
 • Кк. 12 — Соната во ге-мол, Престо
 • Кк. 13 — Соната во ге-дур, Престо
 • Кк. 14 — Соната во ге-дур, Престо
 • Кк. 15 — Соната во е-мол, Алегро
 • Кк. 16 — Соната во бе-дур, Престо
 • Кк. 17 — Соната во еф-дур, Престо
 • Кк. 18 — Соната во де-мол, Престо
 • Кк. 19 — Соната во еф-мол, Алегро
 • Кк. 20 — Соната во е-дур, Престо
 • Кк. 21 — Соната во де-дур, Алегро
 • Кк. 22 — Соната во це-мол, Алегро
 • Кк. 23 — Соната во де-дур, Алегро
 • Кк. 24 — Соната во а-дур, Престо
 • Кк. 25 — Соната во фис-мол, Алегро
 • Кк. 26 — Соната во а-дур, Престо
 • Кк. 27 — Соната во ха-мол, Алегро
 • Кк. 28 — Соната во е-дур, Престо
 • Кк. 29 — Соната во де-дур, Престо
 • Кк. 30 — Соната во ге-мол, Модерато
 • Кк. 31 — Соната во ге-мол, Алегро
 • Кк. 32 — Соната во де-мол, Арија
 • Кк. 33 — Соната во де-дур, Алегро
 • Кк. 34 — Соната во де-мол, Ларгето
 • Кк. 35 — Соната во ге-мол, Алегро
 • Кк. 36 — Соната во а-мол, Алегро
 • Кк. 37 — Соната во ге-мол, Алегро
 • Кк. 38 — Соната во еф-дур, Алегро
 • Кк. 39 — Соната во а-дур, Алегро
 • Кк. 40 — Соната во це-мол, Менует
 • Кк. 41 — Соната во де-мол, Анданте Модерато
 • Кк. 42 — Соната во бе-дур, Менует
 • Кк. 43 — Соната во ге-мол, Алегрисимо
 • Кк. 44 — Соната во еф-дур, Алегро
 • Кк. 45 — Соната во де-дур, Алегро
 • Кк. 46 — Соната во е-дур, Алегро
 • Кк. 47 — Соната во бе-дур, Престо
 • Кк. 48 — Соната во це-мол, Престо
 • Кк. 49 — Соната во це-дур, Престо
 • Кк. 50 — Соната во еф-мол, Алегро
 • Кк. 51 — Соната во ес-дур, Алегро
 • Кк. 52 — Соната во де-мол, Анданте Модерато
 • Кк. 53 — Соната во де-дур, Престо
 • Кк. 54 — Соната во а-мол, Алегро
 • Кк. 55 — Соната во ге-дур, Престо
 • Кк. 56 — Соната во це-мол, Алегро кон спирито
 • Кк. 57 — Соната во бе-дур, Алегро
 • Кк. 58 — Соната во це-мол, Фуга
 • Кк. 59 — Соната во еф-дур, Алегро
 • Кк. 60 — Соната во ге-мол ,
 • Кк. 61 — Соната во а-мол ,
 • Кк. 62 — Соната во а-дур, Алегро
 • Кк. 63 — Соната во ге-дур, Капричо: Алегро
 • Кк. 64 — Соната во де-мол, Гавота: Алегро
 • Кк. 65 — Соната во а-дур, Алегро
 • Кк. 66 — Соната во бе-дур, Алегро
 • Кк. 67 — Соната во фис-мол, Алегро
 • Кк. 68 — Соната во ес-дур,
 • Кк. 69 — Соната во еф-мол,
 • Кк. 70 — Соната во бе-дур ,
 • Кк. 71 — Соната во ге-дур, Алегро
 • Кк. 72 — Соната во ге-дур, Алегро
 • Кк. 74 — Соната во а-дур, Алегро
 • Кк. 75 — Соната во ге-дур, Алегро
 • Кк. 76 — Соната во ге-мол, Престо
 • Кк. 79 — Соната во ге-дур, Алегрисимо
 • Кк. 80 — Соната во ге-дур, Менует
 • Кк. 82 — Соната во еф-дур ,
 • Кк. 83 — Соната во а-дур ,
 • Кк. 84 — Соната во це-мол ,
 • Кк. 85 — Соната во еф-дур ,
 • Кк. 86 — Соната во це-дур, Анданте Модерато
 • Кк. 87 — Соната во ха-мол ,
 • Кк. 92 — Соната во де-мол ,
 • Кк. 93 — Соната во ге-мол, Фуга
 • Кк. 94 — Соната во еф-дур, Менует
 • Кк. 95 — Соната во це-дур, Виваче
 • Кк. 96 — Соната во де-дур, Алегрисимо
 • Кк. 97 — Соната во ге-мол, Алегро
 • Кк. 98 — Соната во е-мол, Алегрисимо
 • Кк. 99 — Соната во це-мол, Алегро
 • Кк. 100 — Соната во це-дур, Алегро субито
 • Кк. 101 — Соната во а-дур, Алегро
 • Кк. 102 — Соната во ге-мол, Алегро
 • Кк. 103 — Соната во ге-дур, Алегрисимо
 • Кк. 104 — Соната во ге-дур, Алегро
 • Кк. 105 — Соната во ге-дур, Алегро
 • Кк. 106 — Соната во еф-дур, Анданте
 • Кк. 107 — Соната во еф-дур, Алегро
 • Кк. 108 — Соната во ге-мол, Алегро
 • Кк. 109 — Соната во а-мол, Анданте адаџо
 • Кк. 110 — Соната во а-мол, Алегро
 • Кк. 111 — Соната во ге-мол, Алегро
 • Кк. 112 — Соната во бе-дур, Алегро
 • Кк. 113 — Соната во а-дур, Виво
 • Кк. 114 — Соната во а-дур, Кон спирито е престо
 • Кк. 115 — Соната во це-мол, Алегро
 • Кк. 116 — Соната во це-мол, Алегро
 • Кк. 117 — Соната во це-дур, Алегро
 • Кк. 118 — Соната во де-дур, Нон престо
 • Кк. 119 — Соната во де-дур, Алегро
 • Кк. 120 — Соната во де-мол, Алегрисимо
 • Кк. 121 — Соната во ге-мол, Алегрисимо
 • Кк. 122 — Соната во де-дур, Алегро
 • Кк. 123 — Соната во ес-дур, Алегро
 • Кк. 124 — Соната во ге-дур, Алегро
 • Кк. 125 — Соната во ге-дур, Виво
 • Кк. 126 — Соната во це-дур, Алегро
 • Кк. 127 — Соната во аис-дур, Алегро
 • Кк. 128 — Соната во бе-мол, Алегро
 • Кк. 129 — Соната во це-мол, Алегро
 • Кк. 130 — Соната во аис-дур, Алегро
 • Кк. 131 — Соната во бе-мол, Алегро
 • Кк. 132 — Соната во це-дур, Анданте
 • Кк. 133 — Соната во це-дур, Алегро
 • Кк. 134 — Соната во е-дур, Алегро
 • Кк. 135 — Соната во е-дур, Алегро
 • Кк. 136 — Соната во е-дур, Алегро
 • Кк. 137 — Соната во де-дур, Алегро
 • Кк. 138 — Соната во де-мол, Алегро
 • Кк. 139 — Соната во це-мол, Престо
 • Кк. 140 — Соната во де-дур, Алегро
 • Кк. 141 — Соната во де-мол, Алегро
 • Кк. 142 — Соната во фис-мол, Алегро
 • Кк. 143 — Соната во це-дур, Алегро
 • Кк. 144 — Соната во ге-дур, Кантабиле
 • Кк. 145 — Соната во де-дур, Алегро нон престо
 • Кк. 146 — Соната во ге-дур,
 • Кк. 147 — Соната во е-мол,
 • Кк. 148 — Соната во а-мол, Анданте
 • Кк. 149 — Соната во а-мол, Алегро
 • Кк. 150 — Соната во еф-дур, Алегро
 • Кк. 151 — Соната во еф-дур, Анданте Алегро
 • Кк. 152 — Соната во ге-дур, Алегро
 • Кк. 153 — Соната во ге-дур,
 • Кк. 154 — Соната во бе-дур, Алегро
 • Кк. 155 — Соната во бе-дур, Алегро
 • Кк. 156 — Соната во це-дур, Алегро
 • Кк. 157 — Соната во це-дур, Алегро
 • Кк. 158 — Соната во це-мол,
 • Кк. 159 — Соната во це-дур, Алегро
 • Кк. 160 — Соната во де-дур, Алегро
 • Кк. 161 — Соната во де-дур, Алегро
 • Кк. 162 — Соната во е-дур, Анданте
 • Кк. 163 — Соната во е-дур, Алегро
 • Кк. 164 — Соната во де-дур, Анданте Модерато
 • Кк. 165 — Соната во це-дур, Анданте
 • Кк. 166 — Соната во це-дур, Алегро ma нон молто
 • Кк. 167 — Соната во еф-дур, Алегро
 • Кк. 168 — Соната во еф-дур, Виво
 • Кк. 169 — Соната во ге-дур, Алегро кон спирито
 • Кк. 170 — Соната во це-дур, Анданте Модерато e кантабиле
 • Кк. 171 — Соната во ге-дур, Алегро
 • Кк. 172 — Соната во бе-дур, Алегро
 • Кк. 173 — Соната во ха-мол, Алегро
 • Кк. 174 — Соната во це-мол, Алегро
 • Кк. 175 — Соната во а-мол, Алегро
 • Кк. 176 — Соната во де-мол, Кантабиле Анданте
 • Кк. 177 — Соната во де-дур, Анданте Модерато
 • Кк. 178 — Соната во де-дур, Виво
 • Кк. 179 — Соната во ге-мол, Алегро
 • Кк. 180 — Соната во ге-дур, Алегро виво
 • Кк. 181 — Соната во а-дур, Алегро
 • Кк. 182 — Соната во а-дур, Алегро
 • Кк. 183 — Соната во еф-мол, Алегро
 • Кк. 184 — Соната во еф-мол, Алегро
 • Кк. 185 — Соната во еф-мол, Анданте
 • Кк. 186 — Соната во еф-мол, Алегро
 • Кк. 187 — Соната во еф-мол, Алегро
 • Кк. 188 — Соната во а-мол, Алегро
 • Кк. 189 — Соната во бе-дур, Алегро
 • Кк. 190 — Соната во бе-дур, Виво
 • Кк. 191 — Соната во де-мол, Алегро
 • Кк. 192 — Соната во ес-дур, Алегро
 • Кк. 193 — Соната во ес-дур, Алегро
 • Кк. 194 — Соната во еф-дур, Анданте
 • Кк. 195 — Соната во еф-дур, Виво
 • Кк. 196 — Соната во ге-мол, Алегро
 • Кк. 197 — Соната во ха-мол, Анданте
 • Кк. 198 — Соната во е-мол, Алегро
 • Кк. 199 — Соната во це-дур,
 • Кк. 200 — Соната во це-дур, Алегро
 • Кк. 201 — Соната во ге-дур, Виво
 • Кк. 202 — Соната во бе-дур, Алегро
 • Кк. 203 — Соната во е-мол, Виво нон молто
 • Кк. 204a — Соната во еф-мол, Алегро
 • Кк. 204b — Соната во еф-мол, Алегро
 • Кк. 205 — Соната во еф-дур, Виво
 • Кк. 206 — Соната во е-дур, Анданте
 • Кк. 207 — Соната во е-дур, Алегро
 • Кк. 208 — Соната во а-дур, Анданте e кантабиле
 • Кк. 209 — Соната во а-дур, Алегро
 • Кк. 210 — Соната во ге-дур, Анданте
 • Кк. 211 — Соната во а-дур, Андантино
 • Кк. 212 — Соната во а-дур, Алегро молто
 • Кк. 213 — Соната во де-мол, Анданте
 • Кк. 214 — Соната во де-дур, Виво
 • Кк. 215 — Соната во е-дур, Анданте
 • Кк. 216 — Соната во е-дур, Алегро
 • Кк. 217 — Соната во а-мол, Анданте
 • Кк. 218 — Соната во а-мол, Виво
 • Кк. 219 — Соната во а-дур, Анданте
 • Кк. 220 — Соната во а-дур, Алегро
 • Кк. 221 — Соната во а-дур, Алегро
 • Кк. 222 — Соната во а-дур, Виво
 • Кк. 223 — Соната во де-дур, Алегро
 • Кк. 224 — Соната во де-дур, Виво
 • Кк. 225 — Соната во це-дур, Алегро
 • Кк. 226 — Соната во це-мол, Алегро
 • Кк. 227 — Соната во ха-мол, Алегро
 • Кк. 228 — Соната во бе-дур, Алегро
 • Кк. 229 — Соната во бе-дур, Алегро виво
 • Кк. 230 — Соната во це-мол, Алегро
 • Кк. 231 — Соната во це-дур, Алегро
 • Кк. 232 — Соната во е-мол, Анданте
 • Кк. 233 — Соната во е-мол, Алегро
 • Кк. 234 — Соната во ге-мол, Анданте
 • Кк. 235 — Соната во ге-дур, Алегро
 • Кк. 236 — Соната во де-дур, Алегро
 • Кк. 237 — Соната во де-дур, Алегро
 • Кк. 238 — Соната во еф-мол, Анданте
 • Кк. 239 — Соната во еф-мол, Алегро
 • Кк. 240 — Соната во ге-дур, Алегро
 • Кк. 241 — Соната во ге-дур, Алегро
 • Кк. 242 — Соната во це-дур, Виво
 • Кк. 243 — Соната во це-дур, Алегро
 • Кк. 244 — Соната во Х дур, Алегро
 • Кк. 245 — Соната во Х дур, Алегро
 • Кк. 246 — Соната во цис-мол, Алегро
 • Кк. 247 — Соната во цис-мол, Алегро
 • Кк. 248 — Соната во бе-дур, Алегро
 • Кк. 249 — Соната во бе-дур, Алегро
 • Кк. 250 — Соната во це-дур, Алегро
 • Кк. 251 — Соната во це-дур, Алегро
 • Кк. 252 — Соната во ес-дур, Алегро
 • Кк. 253 — Соната во ес-дур,
 • Кк. 254 — Соната во це-мол, Алегро
 • Кк. 255 — Соната во це-дур, Алегро
 • Кк. 256 — Соната во еф-дур, Анданте
 • Кк. 257 — Соната во еф-дур, Алегро
 • Кк. 258 — Соната во де-дур, Анданте
 • Кк. 259 — Соната во ге-дур, Анданте
 • Кк. 260 — Соната во ге-дур, Алегро
 • Кк. 261 — Соната во Х дур, Алегро
 • Кк. 262 — Соната во Х дур, Виво
 • Кк. 263 — Соната во е-мол, Анданте
 • Кк. 264 — Соната во е-дур, Виво
 • Кк. 265 — Соната во а-мол, Алегро
 • Кк. 266 — Соната во бе-дур, Анданте
 • Кк. 267 — Соната во бе-дур, Алегро
 • Кк. 268 — Соната во а-дур, Алегро
 • Кк. 269 — Соната во а-дур, Алегро
 • Кк. 270 — Соната во це-дур,
 • Кк. 271 — Соната во це-дур, Виво
 • Кк. 272 — Соната во бе-дур, Алегро
 • Кк. 273 — Соната во бе-дур, Виво
 • Кк. 274 — Соната во еф-дур, Анданте
 • Кк. 275 — Соната во еф-дур, Алегро
 • Кк. 276 — Соната во еф-дур, Алегро
 • Кк. 277 — Соната во де-дур, Кантабиле андантино
 • Кк. 278 — Соната во де-дур, Кон велочита
 • Кк. 279 — Соната во а-дур, Анданте
 • Кк. 280 — Соната во а-дур, Алегро
 • Кк. 281 — Соната во де-дур, Анданте
 • Кк. 282 — Соната во де-дур, Алегро
 • Кк. 283 — Соната во ге-дур, Анданте алегро
 • Кк. 284 — Соната во ге-дур, Алегро
 • Кк. 285 — Соната во а-дур, Анданте алегро
 • Кк. 286 — Соната во а-дур, Алегро
 • Кк. 287 — Соната во де-дур, Анданте алегро
 • Кк. 288 — Соната во де-дур, Алегро
 • Кк. 289 — Соната во ге-дур, Алегро
 • Кк. 290 — Соната во ге-дур, Алегро
 • Кк. 291 — Соната во е-мол, Анданте
 • Кк. 292 — Соната во е-мол, Алегро
 • Кк. 293 — Соната во ха-мол, Алегро
 • Кк. 294 — Соната во де-мол, Анданте
 • Кк. 295 — Соната во де-мол, Алегро
 • Кк. 296 — Соната во еф-дур, Анданте
 • Кк. 297 — Соната во еф-дур, Алегро
 • Кк. 298 — Соната во де-дур, Алегро
 • Кк. 299 — Соната во де-дур, Алегро
 • Кк. 300 — Соната во а-дур, Анданте
 • Кк. 301 — Соната во а-дур, Алегро
 • Кк. 302 — Соната во це-мол, Анданте
 • Кк. 303 — Соната во це-мол, Алегро
 • Кк. 304 — Соната во ге-дур, Анданте кантабиле
 • Кк. 305 — Соната во ге-дур, Алегро
 • Кк. 306 — Соната во ес-дур, Алегро
 • Кк. 307 — Соната во ес-дур, Алегро
 • Кк. 308 — Соната во це-дур, Кантабиле
 • Кк. 309 — Соната во це-дур, Алегро
 • Кк. 310 — Соната во бе-дур, Анданте
 • Кк. 311 — Соната во бе-дур, Алегро
 • Кк. 312 — Соната во де-дур, Алегро
 • Кк. 313 — Соната во де-дур, Алегро
 • Кк. 314 — Соната во ге-дур, Алегро
 • Кк. 315 — Соната во ге-мол, Алегро
 • Кк. 316 — Соната во еф-дур, Алегро
 • Кк. 317 — Соната во еф-дур, Алегрисимо
 • Кк. 318 — Соната во фис-дур, Анданте
 • Кк. 319 — Соната во фис-дур, Алегро
 • Кк. 320 — Соната во а-дур, Алегро
 • Кк. 321 — Соната во а-дур,
 • Кк. 322 — Соната во а-дур, Алегро
 • Кк. 323 — Соната во а-дур, Алегро
 • Кк. 324 — Соната во ге-дур, Анданте
 • Кк. 325 — Соната во ге-дур, 'Кон велочита
 • Кк. 326 — Соната во це-дур, Алегро
 • Кк. 327 — Соната во це-дур, Алегро
 • Кк. 328 — Соната во ге-дур, Анданте комодо
 • Кк. 329 — Соната во це-дур, Алегро
 • Кк. 330 — Соната во це-дур, Алегро
 • Кк. 331 — Соната во бе-дур, Анданте
 • Кк. 332 — Соната во бе-дур, Алегро
 • Кк. 333 — Соната во де-дур, Алегро
 • Кк. 334 — Соната во бе-дур, Алегро
 • Кк. 335 — Соната во де-дур, Алегро
 • Кк. 336 — Соната во де-дур, Алегро
 • Кк. 337 — Соната во ге-дур, Алегро
 • Кк. 338 — Соната во ге-дур, Алегро
 • Кк. 339 — Соната во це-дур, Алегро
 • Кк. 340 — Соната во це-дур, Алегро
 • Кк. 341 — Соната во а-мол, Алегро
 • Кк. 342 — Соната во а-дур, Алегро
 • Кк. 343 — Соната во а-дур, Алегро Анданте
 • Кк. 344 — Соната во а-дур, Алегро
 • Кк. 345 — Соната во де-дур, Алегро
 • Кк. 346 — Соната во де-дур, Алегро
 • Кк. 347 — Соната во ге-мол, Модерато e кантабиле
 • Кк. 348 — Соната во ге-дур, Престисимо
 • Кк. 349 — Соната во еф-дур, Алегро
 • Кк. 350 — Соната во еф-дур, Алегро
 • Кк. 351 — Соната во бе-дур, Анданте
 • Кк. 352 — Соната во де-дур, Алегро
 • Кк. 353 — Соната во де-дур, Алегро
 • Кк. 354 — Соната во еф-дур, Анданте
 • Кк. 355 — Соната во еф-дур, Алегро
 • Кк. 356 — Соната во це-дур, Кон спирито Анданте
 • Кк. 357 — Соната во це-дур, Алегро
 • Кк. 358 — Соната во де-дур, Алегро
 • Кк. 359 — Соната во де-дур, Алегрисимо
 • Кк. 360 — Соната во бе-дур, Алегро
 • Кк. 361 — Соната во бе-дур, Алегрисимо
 • Кк. 362 — Соната во це-мол, Алегро
 • Кк. 363 — Соната во це-мол, Престо
 • Кк. 364 — Соната во еф-мол, Алегро
 • Кк. 365 — Соната во еф-мол, Алегро
 • Кк. 366 — Соната во еф-дур, Алегро
 • Кк. 367 — Соната во еф-дур, Престо
 • Кк. 368 — Соната во а-дур, Алегро
 • Кк. 369 — Соната во а-дур, Алегро
 • Кк. 370 — Соната во ес-дур, Алегро
 • Кк. 371 — Соната во ес-дур, Алегро
 • Кк. 372 — Соната во ге-дур, Алегро
 • Кк. 373 — Соната во ге-мол, Престо е фугато
 • Кк. 374 — Соната во ге-дур, Анданте
 • Кк. 375 — Соната во ге-дур, Алегро
 • Кк. 376 — Соната во ха-мол, Алегро
 • Кк. 377 — Соната во ха-мол, Алегрисимо
 • Кк. 378 — Соната во еф-дур, Алегро
 • Кк. 379 — Соната во еф-дур, Менует
 • Кк. 380 — Соната во е-дур, Анданте комодо
 • Кк. 381 — Соната во е-дур, Алегро
 • Кк. 382 — Соната во а-мол, Алегро
 • Кк. 383 — Соната во а-мол, Алегро
 • Кк. 384 — Соната во це-дур, Кантабиле Анданте
 • Кк. 385 — Соната во це-дур, Алегро
 • Кк. 386 — Соната во еф-мол, Престо
 • Кк. 387 — Соната во еф-мол, Велоче е фугато
 • Кк. 388 — Соната во де-дур, Престо
 • Кк. 389 — Соната во де-дур, Алегро
 • Кк. 390 — Соната во ге-дур, Алегро
 • Кк. 391 — Соната во ге-дур, Менует
 • Кк. 392 — Соната во бе-дур, Алегро
 • Кк. 393 — Соната во бе-дур, Менует
 • Кк. 394 — Соната во е-мол, Алегро
 • Кк. 395 — Соната во е-дур, Алегро
 • Кк. 396 — Соната во де-мол, Анданте
 • Кк. 397 — Соната во де-дур, Менует
 • Кк. 398 — Соната во це-дур, Анданте
 • Кк. 399 — Соната во це-дур, Алегро
 • Кк. 400 — Соната во де-дур, Алегро
 • Кк. 401 — Соната во де-дур, Алегро
 • Кк. 402 — Соната во це-мол, Анданте
 • Кк. 403 — Соната во е-дур, Алегро
 • Кк. 404 — Соната во а-дур, Анданте
 • Кк. 405 — Соната во а-дур, Алегро
 • Кк. 406 — Соната во це-дур, Алегро
 • Кк. 407 — Соната во це-дур, Алегро
 • Кк. 408 — Соната во ха-мол, Анданте
 • Кк. 409 — Соната во ха-мол, Алегро
 • Кк. 410 — Соната во бе-дур, Алегро
 • Кк. 411 — Соната во бе-дур, Алегро
 • Кк. 412 — Соната во ге-дур, Алегро
 • Кк. 413 — Соната во ге-дур, Алегро
 • Кк. 414 — Соната во де-дур, Алегро
 • Кк. 415 — Соната во де-дур, „Пасторално Алегро“
 • Кк. 416 — Соната во де-дур, Престо
 • Кк. 417 — Соната во де-мол, Алегро Модерато
 • Кк. 418 — Соната во еф-дур, Алегро
 • Кк. 419 — Соната во еф-дур, Пиу тосто престо ке алегро
 • Кк. 420 — Соната во це-дур, Алегро
 • Кк. 421 — Соната во це-дур, Алегро
 • Кк. 422 — Соната во це-дур, Алегро
 • Кк. 423 — Соната во це-дур, Престо
 • Кк. 424 — Соната во ге-дур, Алегро
 • Кк. 425 — Соната во ге-дур, Алегро молто
 • Кк. 426 — Соната во ге-мол, Анданте
 • Кк. 427 — Соната во ге-дур, Престо
 • Кк. 428 — Соната во а-дур, Алегро
 • Кк. 429 — Соната во а-дур, Алегро
 • Кк. 430 — Соната во де-дур, Нон престо ма а темпо ди бало
 • Кк. 431 — Соната во ге-дур, Алегро
 • Кк. 432 — Соната во ге-дур, Алегро
 • Кк. 433 — Соната во ге-дур, Виво
 • Кк. 434 — Соната во де-мол, Анданте
 • Кк. 435 — Соната во де-дур, Алегро
 • Кк. 436 — Соната во де-дур, Алегро
 • Кк. 437 — Соната во еф-дур, Анданте комодо
 • Кк. 438 — Соната во еф-дур, Алегро
 • Кк. 439 — Соната во бе-дур, Модерато
 • Кк. 440 — Соната во бе-дур, Менует
 • Кк. 441 — Соната во бе-дур, Алегро
 • Кк. 442 — Соната во бе-дур, Алегро
 • Кк. 443 — Соната во де-дур, Алегро
 • Кк. 444 — Соната во де-мол, Алегрисимо
 • Кк. 445 — Соната во еф-дур, Алегро
 • Кк. 446 — Соната во еф-дур, Пасторалноe Алегрисимо
 • Кк. 447 — Соната во фис-мол, Алегро
 • Кк. 448 — Соната во фис-мол, Алегро
 • Кк. 449 — Соната во ге-дур, Алегро
 • Кк. 450 — Соната во ге-мол, Алегрисимо
 • Кк. 451 — Соната во а-мол, Алегро
 • Кк. 452 — Соната во а-дур, Анданте алегро
 • Кк. 453 — Соната во а-мол, Анданте
 • Кк. 454 — Соната во ге-дур, Анданте спиритозо
 • Кк. 455 — Соната во ге-дур, Алегро
 • Кк. 456 — Соната во а-дур, Алегро
 • Кк. 457 — Соната во а-дур, Алегро
 • Кк. 458 — Соната во де-дур, Алегро
 • Кк. 459 — Соната во де-дур, Алегро
 • Кк. 460 — Соната во це-дур, Алегро
 • Кк. 461 — Соната во це-дур, Алегро
 • Кк. 462 — Соната во еф-мол, Анданте
 • Кк. 463 — Соната во еф-мол, Молто алегро
 • Кк. 464 — Соната во це-дур, Алегро
 • Кк. 465 — Соната во це-дур, Алегро
 • Кк. 466 — Соната во еф-мол, Анданте Модерато
 • Кк. 467 — Соната во еф-мол, Алегрисимо
 • Кк. 468 — Соната во еф-дур, Алегро
 • Кк. 469 — Соната во еф-дур, Алегро молто
 • Кк. 470 — Соната во ге-дур, Алегро
 • Кк. 471 — Соната во ге-дур, Менует
 • Кк. 472 — Соната во бе-дур, Анданте
 • Кк. 473 — Соната во бе-дур, Алегро молто
 • Кк. 474 — Соната во ес-дур, Анданте e кантабиле
 • Кк. 475 — Соната во ес-дур, Алегрисимо
 • Кк. 476 — Соната во ге-мол, Алегро
 • Кк. 477 — Соната во ге-дур, Алегрисимо
 • Кк. 478 — Соната во де-дур, Анданте e кантабиле
 • Кк. 479 — Соната во де-дур, Алегрисимо
 • Кк. 480 — Соната во де-дур, Престо
 • Кк. 481 — Соната во еф-мол, Анданте e кантабиле
 • Кк. 482 — Соната во еф-дур, Алегрисимо
 • Кк. 483 — Соната во еф-дур,
 • Кк. 484 — Соната во еф-дур, Алегро
 • Кк. 485 — Соната во це-дур, Анданте e кантабиле
 • Кк. 486 — Соната во це-дур, Алегро
 • Кк. 487 — Соната во це-дур, Алегро
 • Кк. 488 — Соната во бе-ур, Алегро
 • Кк. 489 — Соната во бе-дур,
 • Кк. 490 — Соната во де-дур, Кантабиле
 • Кк. 491 — Соната во де-дур, Алегро
 • Кк. 492 — Соната во де-дур, Престо
 • Кк. 493 — Соната во ге-дур, Алегро
 • Кк. 494 — Соната во ге-дур, Алегро
 • Кк. 495 — Соната во е-дур, Алегро
 • Кк. 496 — Соната во е-дур, Алегро
 • Кк. 497 — Соната во ха-мол, Алегро
 • Кк. 498 — Соната во ха-мол, Алегро
 • Кк. 499 — Соната во а-дур, Анданте
 • Кк. 500 — Соната во а-дур, Алегро
 • Кк. 501 — Соната во це-дур, Алегрето
 • Кк. 502 — Соната во це-дур, Алегро
 • Кк. 503 — Соната во бе-дур, Алегрето
 • Кк. 504 — Соната во бе-дур, Алегро
 • Кк. 505 — Соната во еф-дур, Алегро нон престо
 • Кк. 506 — Соната во еф-дур, Алегро
 • Кк. 507 — Соната во ес-дур, Андантино кантабиле
 • Кк. 508 — Соната во ес-дур, Алегро
 • Кк. 509 — Соната во де-дур, Алегро
 • Кк. 510 — Соната во де-мол, Алегро молто
 • Кк. 511 — Соната во де-дур, Алегро
 • Кк. 512 — Соната во де-дур, Алегро
 • Кк. 513 — Соната во це-дур, Пасторалноe Модерато
 • Кк. 514 — Соната во це-дур, Алегро
 • Кк. 515 — Соната во це-дур, Алегро
 • Кк. 516 — Соната во де-мол, Алегрето
 • Кк. 517 — Соната во де-мол, Престисимо
 • Кк. 518 — Соната во еф-дур, Алегро
 • Кк. 519 — Соната во еф-мол, Алегро асаи
 • Кк. 520 — Соната во ге-дур, Алегрето
 • Кк. 521 — Соната во ге-дур, Алегро
 • Кк. 522 — Соната во ге-дур, Алегро
 • Кк. 523 — Соната во ге-дур, Алегро
 • Кк. 524 — Соната во еф-дур, Алегро
 • Кк. 525 — Соната во еф-дур, Алегро
 • Кк. 526 — Соната во це-мол, Алегро комодо
 • Кк. 527 — Соната во це-дур, Алегро асаи
 • Кк. 528 — Соната во бе-дур, Алегро
 • Кк. 529 — Соната во бе-дур, Алегро
 • Кк. 530 — Соната во е-дур, Алегро
 • Кк. 531 — Соната во е-дур, Алегро
 • Кк. 532 — Соната во а-мол,
 • Кк. 533 — Соната во а-дур, Алегро асаи
 • Кк. 534 — Соната во де-дур, Кантабиле
 • Кк. 535 — Соната во де-дур, Алегро
 • Кк. 536 — Соната во а-дур, Кантабиле
 • Кк. 537 — Соната во а-дур, Престисимо
 • Кк. 538 — Соната во ге-дур, Алегрето
 • Кк. 539 — Соната во ге-дур, Алегро
 • Кк. 540 — Соната во еф-дур, Алегрето
 • Кк. 541 — Соната во еф-дур, Алегрето
 • Кк. 542 — Соната во еф-дур, Алегрето
 • Кк. 543 — Соната во еф-дур, Алегро
 • Кк. 544 — Соната во бе-дур, Кантабиле
 • Кк. 545 — Соната во бе-дур, Престисимо
 • Кк. 546 — Соната во ге-мол, Кантабиле
 • Кк. 547 — Соната во ге-дур, Алегро
 • Кк. 548 — Соната во це-дур, Алегрето
 • Кк. 549 — Соната во це-дур, Алегро
 • Кк. 550 — Соната во Х дур, Алегрето
 • Кк. 551 — Соната во Х дур, Алегро
 • Кк. 552 — Соната во де-мол, Алегрето
 • Кк. 553 — Соната во де-мол, Алегро
 • Кк. 554 — Соната во еф-дур, Алегрето
 • Кк. 555 — Соната во еф-мол, Алегро