Сообраќајна психологија

Од Википедија — слободната енциклопедија

Сообраќајна психологија е дисциплина на психологијата што ги проучува односот помеѓу психолошките процеси и однесувањето на учесниците во сообраќајот односно патните корисници. Во принцип, сообраќајната психологија има за цел да ги применува теоретските аспекти на психологијата со цел да се подобри сообраќајната подвижност (подвижност) преку помагање да се развијат и да се применат противмерки на сообраќајни несреќи, како и преку воведување на саканото однесување, преку образование и мотивација на учесниците во сообраќајот и корисниците на патиштата.

A yield sign.
Знак за предност

Однесувањето често се изучува во врска со истражувања на сообраќајните несреќи со цел да се оценат причините и разликите во несреќа вклученост. Сообраќајните психолози се разликуваат три мотивации на однесувањето на возачите: образложено или планирано однесување, импулсивно или емоционално однесување, и вообичаено однесување. Дополнително, социјалните и когнитивните примени на психологијата се користат за цели, како што се: спроведување на законите и сообраќајните правила, безбедноста во сообраќајот и на патиштата, образовни кампањи, и, исто така, терапевтски и програми за рехабилитација.