Северносаравачки јазици

From Википедија
Jump to navigation Jump to search
Северносаравачки јазици
Географска
распространетост:
Саравак, Борнео
Класификација:австронезиски
Гранки:

Северносаравачките јазици се подгрупа на борнеоските јазици од семејството на австронезиски јазици. Јазиците се зборуваат во североисточната покраина Саравак на Борнео во Индонезија.

Јазици[edit | edit source]

Според Базата на основни австронезиски зборови од 2008 година, оваа јазична група е кохезивна. Од оваа група лингвистите Бласт, Аделар и Химелман ги исклучиле кајанските јазици, но ги вклучиле кенијашките јазици. Јазиците се класифицирани како:

Според Етнолог, пунунско-нибоншките јазици се дел од оваа група.

Користена литература[edit | edit source]

Поврзано[edit | edit source]