Прејди на содржината

Пуфер

Од Википедија — слободната енциклопедија
Симулирана титрација за еден закиселен раствор од слаба киселина (pKa = 4.7) со алкали

Пуферот претставува раствор кој се спротивставува на промените во концентрацијата на хидрониум и хидроксилните јони при додавање мали количества на киселина или база, или при разблажување. Притоа треба да се нагласи, дека pH вредноста на растворот неизбежно се менува, но во значително помала мерка во споредба со непуфериран раствор. Пуферите најчесто се состојат од слаба киселина (или база) и од нејзината конјугирана сол.