Профаза

Од Википедија — слободната енциклопедија
Конфигурација на профаза на хромозом
Горе е почетокот на делбено вретено.

Профаза е првата фаза од процесот митоза. До оваа фаза хроматидните нишки се издолжени и тенки, a започнува нивна постепена спирализација т.е. скратување и задебелување. Во оваа фаза се губат јадренцето и јадрената мембрана, кои повторно ќе се регенерираат на крајот од анафазата и почетокот на телофаза.