Пермутација

Од Википедија — слободната енциклопедија
Шесте различни пермутации на три различно обоени топчиња

Пермутација претставува секој различен распоред на елементите од едно множество. Различно распоредување може да се прави како на предмети, така и на вредности. На пример, постојат шест пермутации на трите елементи од множеството {1,2,3}. Тие се: (1,2,3), (1,3,2), (2,1,3), (2,3,1), (3,1,2) и (3,2,1). Бројот на пермутации на n различни елементи изнесува „n факториел“: