Факториел

Од Википедија — слободната енциклопедија
Прејди на: содржини, барај
n n!
0 1
1 1
2 2
3 6
4 24
5 120
6 720
7 5040
8 40320
9 362880
10 3628800
15 1307674368000
20 2432902008176640000
25 1.5511210043×1025

</noinclude>

50 3.0414093202×1064

</noinclude>

70 1.1978571670×10100

</noinclude>

100 9.3326215444×10157

</noinclude>

170 7.2574156153×10306

</noinclude>

171 Error: INF Ова не е важечки број. Ве молиме да се посоветувате со документацијата на {{number table sorting}} за правилниот внес.1.2410180702×10309

</noinclude>

450 Error: INF Ова не е важечки број. Ве молиме да се посоветувате со документацијата на {{number table sorting}} за правилниот внес.1.7333687331×101000

</noinclude>

1000 Error: INF Ова не е важечки број. Ве молиме да се посоветувате со документацијата на {{number table sorting}} за правилниот внес.4.0238726008×102567

</noinclude>

3249 Error: INF Ова не е важечки број. Ве молиме да се посоветувате со документацијата на {{number table sorting}} за правилниот внес.6.4123376883×1010000

</noinclude>

10000 Error: INF Ова не е важечки број. Ве молиме да се посоветувате со документацијата на {{number table sorting}} за правилниот внес.2.8462596809×1035659

</noinclude>

25206 Error: INF Ова не е важечки број. Ве молиме да се посоветувате со документацијата на {{number table sorting}} за правилниот внес.1.2057034382×10100000

</noinclude>

100000 Error: INF Ова не е важечки број. Ве молиме да се посоветувате со документацијата на {{number table sorting}} за правилниот внес.2.8242294080×10456573

</noinclude>

205023 Error: INF Ова не е важечки број. Ве молиме да се посоветувате со документацијата на {{number table sorting}} за правилниот внес.2.5038989317×101000004

</noinclude>

1000000 Error: INF Ова не е важечки број. Ве молиме да се посоветувате со документацијата на {{number table sorting}} за правилниот внес.8.2639316883×105565708

</noinclude>

1.0248383838×1098

</noinclude> || [[googolplex|101.0000000000×10100 </noinclude>]]

[[googol|10100

</noinclude>]] || 109.9565705518×10101 </noinclude>

Error: INF Ова не е важечки број. Ве молиме да се посоветувате со документацијата на {{number table sorting}} за правилниот внес.1.7976931349×10308

</noinclude> || 10Error: INF Ова не е важечки број. Ве молиме да се посоветувате со документацијата на {{number table sorting}} за правилниот внес.5.5336665775×10310 </noinclude>

Во математиката, факториел на позитивен цел број n, (се означува со n!), претставува производ на сите природни броеви помали или еднакви на n. На пример,

Вредноста на 0! е 1.