Нера

Од Википедија — слободната енциклопедија
Нера
Местоположба
Физички особености
Устиерека Дунав
Должина124 km
Особености на сливот

Нера е река во областа Банат, во Србија и Романија, а претставува лева притока на реката Дунав. Нера е долга 124км. Има површина на слив од 1 240кm² и припаѓа на црноморскиот слив.

Реката Нера извира од планината Семеник во источниот романски Банат, во близина на градот Решица. Во првиот дел реката тече јужно, за да потоа го промени правецот кон југозапад правејќи котлина имзеѓу Банатските Планини и Семеник. Тука Нера ја прима главната притока Рудерија, а потоа го менува правецот кон северозапад до Најдаш.

Нера

Од Најдаш реката станува гранична река помеѓу Србија и РОманија. Така тече во наредните 27км до влевањето во Дунав кај Банатските Планини. Во овој дел од текот реката тече кон запад, поминувајќи низ Белоцркванската Котлина, кај местото Пољадија, но последните неколку километри се окренува кон југ. При влевањето реката е широка измеу 20 и 40 метри.