Киназа

Од Википедија — слободната енциклопедија

Во биохемијата, киназа е вид на ензим кој го катализира трансферот на фосфатни групи од високоенергетски молекули, дарители на фосфат на супстратот. Овој процес е познат како фосфорилација кога супстратот добива фосфатна група, а ATP донира фосфатна група. Спротивно на тоа, дефосфорилација е процесот кога фосфорилиран супстрат донира фосфатна група, а ADP ја добива таа група и преминува во ATP.