Катерина Колозова

Од Википедија — слободната енциклопедија
Катерина Колозова

Катерина (Катарина) Колозова (Скопје, 20 октомври 1969) — македонска теоретичарка, професорка и феминистка.

Образование[уреди | уреди извор]

Катерина Колозова дипломирала класични студии (1992) на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ од Скопје, Филозофски факултет, Институт за филозофија, а магистрирала филозофски науки (1995) на истиот универзитет. Во 1998 година станува доктор по филозофски науки на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ од Скопје, Филозофски факултет, Институт за филозофија, во програмска соработка со EHESS-Paris (Centre “Louis Gernet ”) и College de France, како стипендист за докторско истражување финансирано од Француската влада. Насловот на нејзината докторска теза гласи „Хелените и смртта: традиционални и филозофски концепти за смртта во Стара Грција и нивната рефлексија во модерното.“ Ментор на нејзината докторска теза е проф. д-р Кирил Темков, а супервизори на докторското истражување во Париз се прочуените Жан Пјер Вернан и Светлана Слапшак. Постдокторско истражување спроведувала на Универзитетот „Беркли“- Калифорнија во 2009, под водство на Џудит Батлер (Judith Butler).

Академска дејност[уреди | уреди извор]

 • Редовна професорка во Глобалниот центар за напредни студии (Global Center For Advanced Studies) во САД - Мичиген.
 • Редовна професорка по задолжителни теоретски, методолошки и изборни предмети на Институтот за општствени и хуманисички науки – Скопе (2012-)
 • Редовна професорка на родови студии и филозофија на Американскиот Колеџ од Скопје (2009-)
 • Редовна професорка по Филозофија, епистемологија и род на последипломските студии (Филозофија и род, Социологија и род, Политички студии на Југоисточна Европа, Културни студии) на Институтот за општествен и хуманистички истражувања „Евро-Балкан“ од Скопје (2007-2011)
 • Вонредна професорка на родови студии на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ , Институт за социолошки и правно-политички студии од Скопје (ИСППИ): Последипломски програм по комуникации и социологија (1999-)
 • Визитинг професорка по родови студии на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“, Филозофски факултет, Институт по филозофија, (2009-2010)
 • Визитинг професорка по Феминистичка Филозофија и Современа компаративна филозофија на субјективитетот, на Центарот за Интердисциплинарни последипломски студии на Универзитетот од сараево (како и член на одборот на научниот совет) (2008-)
 • Визитинг професорка на Центарот за родови студии (последипломски програм) на Универзитетот од Софија (2003-)
 • Визитинг професорка на Центарот за женски студии од Белград (последипломски програм) на Факултетот за политички науки на Белградскиот Униврзитет (2006-)
 • Визитинг професорка по родови студии и медиуми на Факултетот за медиуми и комункација од Белградскиот Сингидунум Универзитет (академска година 2011-2012)

Организации[уреди | уреди извор]

 • Директорка на летна школа со наслов: “Dialectical Interdependencies of Theory and Practice in Feminism: Exploring the Issues of Gender, Transition andthe Balkans”, во Охрид, Македонија.
 • Директорка на Меѓународниот летен колоквиум: „Cluster in Epistemology of Social Sciences and Humanities and Gender Studies“, одржан во периодот од 21-24 јуни во Охрид, во соработка со Охридскиот летен Универзитет и поддржано преку програмата РРПП од Фрибург Универзитетот од Швајцарија
 • Директорка на Меѓународниот зимски колоквиум: “Gender Studies of and for the Region of the Balkans” – Охридски летен Универзитет 2009
 • Директорка на Меѓународниот зимски колоквиум: “When the Theory on Non-Discrimination and Activism Meet” – Охридски летен Универзитет 2008
 • Директорка на Меѓународната летна школа: “Non-Discrimination, Social Inclusion and European Citizenship” – Охридски летен Универзитет 2008
 • Директорка на Регионалниот семинар за одличност во предавањата од областа на родовите и европските студии, посветено на истражувањето на контекстот на Југоисточна Европа: “Gender and Women’s Studies for Southeastern Europe: Rethinking Ideologies and Strategies of their EuropeanIntegration,” 2004-2006
 • Регионална работилница:“Strategies for curriculum development of the gender/women’sstudies in South-East Europe”, 2002
 • Директорка на летната школа за родови и балкански студии - поддржано од ХЕСП од Будимпешта, Охридски летен универзитет 2001: “Reading the Balkan Subject and Its Genders”.
 • Симпозиум: “Стратегии за родови/женски студии и нивниот контекст во Југоисточна Европа, ИСППИ, Универзитет од Скопје
 • Регионална конференција за род и женски студии на Југоисточна Европа, Инаугурирачка конференција на регионалната мрежа на родови и женски студии во ЈИЕ, февруари 2004, во Охрид
 • Директорка на летна школа поддржана од ,2002: “Critical Debates in Contemporary Philosophy: Historicism and Difference versus Universalism.”
 • Организација на Охридскиот летен Универзитет - семинар: “Introduction into Non-Philosophy: The Thought of Fran?ois Laruelle” (предавачи: Francois Laruelle, Katerina Kolozova, Ana Dimishkovska-Trajanoska)
 • 11-14 мај 2000, Интернационален семинар по феминистичка филозофија: "The Crisis ofthe Subject: Rethinking/Deconstructing the Notion of Unitary Subject. A Three Day Seminar With Judith Butler."
 • 1 ноември 1999 – 6 декември 1999, “Отворен семинар: Некои од тековните прашања на современата феминистичка мисла“, Филозофски факултет од Скопје.
 • Предавање на меѓународната летна школа за родови студии и политичка филозофија во Охрид 2011: “Dialectical Interdependencies of Theory and Practice in Feminism: Exploring the Issues of Gender, Transition and the Balkans”
 • Респондент на конференцијата : “Unruly Creatures: The Art and Politics of the Animal”, Кингстон Универзитет од Лондон и Центарот за уметност и хуманистички истражувања, Природнонаучниот музеј од Лондон (14 јуни 2011), наслов на излагањето: “The Non-Human and the Political.”
 • Главен респондент на меѓународната конференција : “Chains of Migration”, организирана од Љубљанскиот Универзитет, 25-26 март 2011. Наслов на главното излагање: Revisiting the Possibility of a Universalistic Paradigm of Inclusion Beyond European Hegemonism.
 • Симпозиум "Changing Identities in South Eastern Europe: Between Europeanisation, Globalisation, Regionalisation and Nationalism" во Виена, 14-15 декември 2010, организиран од Одделот за наука на Универзитетот од Виена: “Revisiting the Anti-universalistic Paradigm in Contemporary Political Philosophy”.
 • Панел презентацијација : "The Constitutive Interrelatedness of Theory and Practice in Feminism: Investigating the Balkan Perspective" на меѓународната конференција “Ideology,Democracy and Social Change in the Western Balkans: Challenges for the Social Sciences”, организирана од Универзитетот од Фрибург, Швајцарија во Охрид 26-28 јуни 2009.
 • Учество на Годишен собир за Напредната тематска Европска мрежа за женски стдии (Атена) во Утрехт 2-4 јуни 2009, Универзитетот од Утрехт – Факултет за хуманистички науки.
 • Јавно предавање на тема: “Vulnerability Preconditioning Humanity”на Универзитетот Аристотел од Солун, Грција, 9 јуни 2008
 • Панел дискусија: “Трговијата со луѓе: родово засновано насилство“ во рамките на Летниот Унивезитет на Југоисточна Европа (Тетово) во Битола, јули 2007
 • 24-26 февруари Колумбија Универзитет од Њујорк: “New Directions in the Humanities?”. Презентирање на излагањето: “Casting Žižek: Manliness as a Masquerade”, (излагање заедно со Сузана Милевска).
 • 31 август – 3 септември “Sixth European Gender Research Conference”, на Универзитетот во Лоѓ – Полска.
 • 10-12 септември 2005: Средба со координативното тело на регионалната мрежа за родови и женски студии во Југоисточна Европа (презентирање на предложената агенда на активности за следната година)
 • 31 март-1 април 2005: „Родовите студии во Грција и другите европски Универзитети“ на Универзитетот „Аристотел во Солун“. Предадено излагање со наслов “Gender Studies from the Standpoint ofSoutheast Europe.”
 • 30 април 2004: “Strategies for curriculum development for the gender/women’s studies in SEE,” Белградски центар за женски студии во соработка со Факултетот за политички науки од Белград.
 • 4-6 март 2004 :“Gender Relations in Europe at the turn of the Millennium: Women as Subjects in Migration and Marriage” (GRINE-Project), Центар за родови студии – Универзитет од Софија, презентирано излагањето на Семинар со Рози Брајдоти: “Radical Solitude in the Heart of Love.“
 • 15-16 ноември 2003: “Non-Philosophy Now: Theory and Practices”, Универзитет Мидлсекс од Лондеон, Цнаслов на излагањето: “Investigating the Non-dichotomous Possibility for a Unity of a Non-Unitary Subject.”
 • 31 јануари – 1 февруари 2003: “Theory and Practice of the Feminism and Psychoanalysis: The Gender and the Politics of the Clinic,” организирано од страна на Институтот Евро-Балкан, Центар за родови студии.
 • 3-6 октомври 2002: “Reinventing Globalization”, деветти AWID меѓународен форум во Гвадалахара – Мексико. Презентирање на излагањето: “Gender/Women’s Studies in Southeastern Europe, Questions of Institutionalization.”
 • 13-14 септември 2001: Меѓународен семинар со Џудит Халберстам: "Rethinking the Concept of Masculinity from the Perspective of the Contemporary Gender Studies."
 • 1-14 април 2001: Визитинг предавање на Одделот за политички студии на Универзитетот во Падова, Ителија: НАслов на предавањето “Feminist Scholarship in Southeastern Europe.”
 • 15-17 декември 2000 во Благоевград "History and History Teaching in Southeaster Europe, Creation of Additional Teaching Materials: Gender Workshop"; презентрање на излагање: "Teaching Gender in Southeastern Europe: Methodologies and the Politics of Identity."
 • 4-5 декември 2000, симпозиум:"Strategies for the Gender/Women's Studies in Southeastern Europe: The Macedonian Case", заедно со Инстутот за социолошки, политички и правни истражувања, Од Скопскиот Универзитет, излагање: "The Politico-methodological Aspects of the Contextualization".
 • Четврта европска конференција за феминистички истражувања, 28 септември- 1 октомври, во Болоња, Италија.
 • Предавачка на покана на Универзитетот од Падова, Италија. Оддел за Политики науки, 12-13 април 2000, Предавање: (во рамките на редовниот семинар на додипломски студии): "The European Dream of a Balkan Country."
 • 11-14 мај 2000, меѓународен семинар "The Crisis of the Subject: Rethinking/Deconstructing the Notion of Unitary Subject. A Three Day Seminar with Judith Butler"; Презентирано излагање: "Aporetike of the Real: Reading a Paragraph by Judith Butler".
 • 8-11 декември, Берлин (Универзитет Хомболт) Меѓународна конференција "Gender in Transition in Eastern and Central Europe"; презентирано излагање: "The Institutionalization and its Context/s".
 • 1 ноември 1999- 6 декември 1999, "The Open Seminar: Some Current questions of the Contemporary Feminist thought",На Филозофскиот факултет од Скопје, презентирано излагање: "Is the Citizenship in Classical Athens Always Already Gendered?"
 • Инаугуративна конференција за женски студии од Белград, во Белград, септември 1998, Презентирано излагање: “Travesty of the Law”,
 • Тркалезна маса Memoires du théâtreво Гренобл, јули 1998;Презентираноизлагање: “Les temps de Mnemosyne”.
 • LUR во Мостар - Босна, ноември 1996, презентирано излагање"The War against Kitsch: Culture and the Discourse of War".

Раководни позиции[уреди | уреди извор]

 • Извршен директор на Институтот за општествени и хуманитички науки – Скопје (2012 - )
 • Директорка за научна дејност и последипломски студии на Институтот за општествен и хуманистички истражувања „Евро-Балкан“ (Деканка на Институтот) (2007 – 2011)
 • Раководителка на Одделот за родови студии (1999 – 2011)
 • Раководителка на Охридскиот Летен Универзитет, деветгодини стар мултидисциплинарен летен универзитет, посветен на теми од Балканот/Југоисточна Европа (од 2005-2008)
 • Директор на Регионалниот семинар за Род и Европски студии за Југоисточна Европа - иницијатива поддржана од Програмата за високо образование на Институтот за Отворено општество во Будимпешта. Забелешка: Овој регионален семинар создаде мрежа на истражувачи, кои се занимаваат со прашањата на Југоисточна Европа (2004-2006)
 • Ко-основач и Ко-раководител на регионалната мрежа за родови/женски студии во Југоисточна Европа
 • Извршен уредник на Магазинот за род, политика и култура „Идентитети“
 • Членка на Советодавниот одбор на Global Center for Advanced Studies (GCAS), USA
 • Членка на Уредничкиот одбор на Punctum Books од Њујорк
 • Членка на Националното Филозофско Општество
 • Членка на организацијата non-Philosophique
 • Членка на Уредничкиот комитет на списанието “Ouverture non-philosophique”, сместен во Париз
 • Членка на Советодавниот одбор и визитинг предавач на Центарот за родови студии (последипломски програм), Софиски Универзитет
 • Членка на Советодавниот одбор на Програмот за родови студии и Програмот за Интердисциплонарни последипломски студии, Универзитет од Сараево
 • Членка и ко-раководител на истражувачката група во склоп на ATHENA (Европска мрежа за женски студии)
 • Членка на Националното женско лоби
 • Членка на АOIFE (Здружение на Институции за феминистичко образование и истражување во Европа)
 • Членка на Советодавниот програмски Комитет на програмата за Уметност и култура на ИОО - Македонија (2001-2002)
 • Членка на советодавниот програмски Комитет на Женската програма на ИОО - Македонија (1999-2001)

Книги[уреди | уреди извор]

Статии[уреди | уреди извор]

• "The Struggles of Skopje," co-authored with Artan Sadiku. New Eastern Europe (VII/2013) nr. 2, pp. 37–46. • Contributor to The Žižek Dictionary, Durham Acumen Publishing 2013 http://www.amazon.com/Zizek-Dictionary-Rex-Butler/dp/1844655822/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1394406315&sr=1-1&keywords=zizek+dictionary • "Concepts That Surrender to Materiality and to the Real " in Christoph Cox et al. Realism, Materialism, Art, Sternberg Pres 2014. • “Theories of Immanent Rebellion”, a chapter in John Mullarkey and Antony Paul Smith (eds.) Laruelle and Non-Philosophy, Edinburgh University Press (August 28, 2012) http://www.amazon.com/Laruelle-Non-Philosophy-Critical-Connections-Mullarkey/dp/0748645357/ref=sr_1_6?s=books&ie=UTF8&qid=1394406172&sr=1-6&keywords=katerina+kolozova • “Žižek Imagining the Balkans,” Psychoanalysis, Culture and Society (of Pallgrave Mcmillan) (September 2011), Vol. 16, issue 3, 299-306 [ISSN 1088-0763] • “The Gender-Neutral Essence of Science” in, Laura Gruenberg (ed.) From Gender Studies to Gender IN Studies: Case Studies of Gender Inclusive Curriculum in Higher Education, UNESCO Publication: European Center for Higher Education, Bucharest 2011. • “On The Status of Gender Studies in Macedonia Today,” Aspasia Vol. V (2011), Berghahn Publishers, pp. 183–188 [ISSN 1933-2882] • “Examining the Possibility of a Universalist Form of Inclusion beyond European Cultural Hegemonism”, Genero Issue 15/2011, pp 3–16 • “Revisiting the Anti-Universalistic Paradigm in Contemporary Feminist Theory,” ProFemina Journal. Belgrade: Fond B92 (Spring 2011), 79-87 • “Thinking Revolution in Terms of non-Marxism and Non-Christianity” in Mullarkey, John and Anthony Paul Smith (eds.) Laruelle and the Democracy of Thought, accepted for publicarion by Edinburg University Press (forthcoming in 2012) • “Nemiri i preobražaji Mnemosine,” in Zbornik o Žilu Delezu. Podgorica: Drustvo filozofa Crne Gore. (2011) • “Totalitarian Kitsch” in Grandakovska, Sofija & Antonio Petrov (eds.) Doma Vol.I, 167-172 (2010 ISBN 978-608-65159) • “Sheer Life Revolting: The Concept of Life and its Political Meaning in Spinoza, Agamben, and Butler,” Identities: International Journal of Politics, Gender and Culture, Vol VII (2009 ISSN 1409-9268) • “Thinking The Political By Way Of ‘Radical Concepts,’” International Journal of Žižek Studies Vol 3, No 1 (2009; ISSN 1751 8229) • “The Project of Non-Marxism: Monstrously Radical Concepts and Monstrous Representation,” Cultural Logic (ISSN 1097-3087) • “Casting Žižek: Manliness as a Masquerade,” International Journal of the Humanities (Melbourne 2007), Vol. V, 7-15 • “The Project of Non-Marxism: Monstrously Radical Concepts and Monstrous Representation” (a book edited by Holger Briel to be published in 2008 by New York University Skopje) • “Radical Solitude in the Heart of Love,” in Miglena Nikolchina and Nadya Radulova (eds.), Places of Love. Sofia: Altera Publishing, 2007 • Book Review: “Yvonne Corcoran-Nantes, Lost Voices: Central Asian Women Confronting Transition (Zed Books: 2005),” Feminist Theory 8 (1), Sage Publications: Spring 2007, 125-126 • “Identities of Irony and Crisis: Of the New and Peculiar Processes of Re-Balkanization of the Balkan,” in Slapshak, Svetlana, Jelisaveta Blagojevic and Katerina Kolozova (eds.), Gender and Identity: Theories from Southeastern Europe. Belgrade: Regional Network for Gender/Women’s Studies in Southeastern Europe, 2006 • “Processes of Institutionalization of Gender Studies in Southeastern Europe,” in Pavlidou-Soula, Theodossia (ed.), The Future of Gender Studies in Southeastern Europe, Thessaloniki: Aristotle University Press, 2006 (In Greek and in English) • “L’ultimatum, dialogue ultime,” available at www.sans-philosophie.net (published 12/04/06, in French) • “The Imagined Woman and the Imagined Death Intertwined,” in Ewa Kraskowska (ed.), Feminist Discourse in the Slavic Literature, Critique and Theory After 1989, Warsaw: Polish Institute of Philology, 2005 • "On the Death of f the Name of the 'Balkans' and the 'Birth' of Southeast Europe", in Savic, Obrad & Dusan Bjelic (eds.) Balkans as Metaphor [the Serbian edition]. Belgrade: The Belgrade Circle, 2004. • “The Grain of the Real within the Identity”, Identities Vol. 3, no. 1 (Skopje, 2004), pp. 6–27 • "Non-dichotomous Possibility of Thinking Unity for the Non-Unitary Subject," in Genero no. 2 (Belgrade, 2003), pp. 49–59. • "Les troubles et metamorphoses de Mnemosyne" in Monitor (Institutum Studiorum Humanitatis - Ljubljana), vol. V/no.1-2, pp. 17–33. • "Imagining the Face of the 'Real': Some Considerations About War and Violence", Identities Vol. I, no. 1, pp. 9–23. • Translation, Introduction and Commentaries of Donna Haraway’s “Ecce Homo: Ain’t (Ar’n’t) I a Woman, and the Inappropriated Others: Human in a Post-Humanist Landscape” (in Anthology of Seminal Readings in Contemporary Gender Studies (edit.), Skopje: Euro-Balkan Press, 2003 (in Macedonian), 73-91 • “Territorial Apories: The Imaginary and the Real Aspect of (the) Location (of Balkans)” in Blesok/Shine 22 (August-September 2001) [on-line journal, also available in English] • "Nietzsche and the Post-Strucutralist Theories of Subjectivity: Readings through Judith Butler", Treca br.2/vol.2 (Zagreb), pp 131– 133 • "Nietzsche and the Post-Strucutralist Theories of Subjectivity: Readings through Judith Butler", Kulturen Zivot (Autumn, 2000 - Skopje). • "The Institutionalization and its Context/s" in Gender in Transition in Eastern and Central Europe. Proceedings. Edited by Gabriele Jaehnert, Jana Gohrisch, Daphne Hahn, Hildegard Maria Nickel, Iris Peinl, Katrin Schaefgen, im Auftrag des Zentrums fuer interdisziplinaere Frauenforschung an der Humboldt-Universitaet zu Berlin. Berlin: trafo verlag 2000, pp. 361–365. • "Aporetike of the Real: Reading a Paragraph by Judith Butler", Nashe pismo br. (Summer 2000), pp. 30–34 • "Androgin: Utopija na sovrseniot pol" (Review of the book by Maja Bojadzievska), Kruh i ruze, br. 13 (leto/jesen), str. • "The troubles and Metamorphoses of Mnemosyne: On the Tragic Concepts of Time in Hölderlin, Nietzsche and Deleuze", Lettre Internationale 17 (2000-Skopje) • "Stories about the Identities" (with Rada Ivekovic), Lettre Internationale 13 (1999-Skopje), pp. 121–126. • "About the Mask and the Face" (interview with Françoise Frontisi) Lettre Internationale 13 (1999-Skopje), pp. 118–120. • “The Citizens and the 'Non-citizens': Citizenship and Gender in Classical Athens”, Lettre Internationale 11-12 (1999-Skopje), pp. 108–113. • “Be Visible: Gender Studies and the Academia of Eastern and Central Europe” (with Joana Regulska), Lettre Internationale 9 (1998-Skopje), pp. 108–113. • “Understanding the Other by Means of Sympathy” (Interview with Jean-Pierre Vernant), Lettre Internationale 8 (1997-Skopje), pp. 101–103 • “Jean-Pierre Vernant: Reading the Worlds of Ancient Greece”, Lettre Internationale 8 (1997-Skopje), pp. 97–100 • “The Two Dreams of Electra”, ProFemina 11 (1997), Beograd, str. 86-90 • “La Médée marquée par la mort”, Filosofska tribina 11/12 (1996), p. 75-80. • “The Insolence and Transgression of Antigone and Creon”, SUM (Summer 1995), str. 93-102 • "Approaching Politics from Its Weaker Side", (Intreview with Svetlana Slapshak) Dnevnik 18 juni 1996, pp. 12. • "Women's Heresies", Zrak br. 2 (1995), pp. 16–19 • “About the Mortals and Their Mortality”, SUM (Spring 1996), pp. 135–143