Инвеститор

Од Википедија — слободната енциклопедија

Инвеститор е лице кое го распределува капиталот со очекување на идно финансиско враќање. Видови на инвестиции вклучуваат: капитал, должнички хартии од вредност, недвижен имот, валута, стока, токен, деривати како што се опции за ставање и повик, фјучерси, напредувања итн. Оваа дефиниција не прави разлика меѓу оние на основните и секундарните пазари. Тоа е, некој кој обезбедува бизнис со капитал и некој што купува акции е и инвеститор. Инвеститор кој поседува акции е акционер.