Импеданса

Од Википедија — слободната енциклопедија

Импеданса или импеданција (од латински: impedire - „попречување“) — сложеновредносно воопштување на отпорот. Може да се однесува на:

  • Акустична импеданса — константа поврзана со движењето на звучни бранови низ акустична средина
  • Електрична импеданса — соодносот на фазорот на напонот со фазорот на струјотекот, мерка за спротивставувањето на времеменливата електрична струја во едно коло
  • Механичка импеданса — мерка за спротивставувањето на движењето на една градба под дејство на некоја сила
  • Бранова импеданса — константа поврзана со движењето на електромагнетните бранови во некоја средина