Зрачен тек

From Википедија
Jump to navigation Jump to search

Во радиометријата, зрачен тек или зрачна моќност е начин на изразување на моќта на елеткгромагнетното зрачење (вклучувајќи и инфрацрвената, ултравиолетовата и видливата светлина). Со ова може да се изрази вкупната израчена моќ од изворот, или вкупната моќ што озрачува дадена површина.

Единици[edit | edit source]

Единицата за зрачен тек по SI е ватот (W), што има димензии на „енергија/време“, т.е. џули/секунда.

Поврзано[edit | edit source]

Наводи[edit | edit source]