Дарвинизам

Од Википедија — слободната енциклопедија
Чарлс Дарвин

Дарвинизам — наука за еволуцијата, за настанокот на растителните и животинските видови. Дарвинизмот го вклучува и човекот. Дарвинизмот се води по пат на природна селекција, односно на одржување во живот на најспособните во борбата за опстанок.

Нејзиниот зачетник Чарлс Дарвин со својата книга "Потеклото на видовите" (1859) извршил пресврт во сфаќањата за органскиот свет, покажувајќи дека животот на земјата се менува и се развива како вечен процес. Покажал дека сите органски облици се последица на тој развој, а не производ на "созадавање со чудо". Според еволуционата теорија, животинските и растителните видови не се непроменливи и сите организми што постојат сега и што постоеле во која и да било друга епоха настанале по пат на долготраен развиток, менување и приспособување под дејството на факторите на надворешната средина и на природната селекција.