Прејди на содржината

Волумен на дистрибуција

Од Википедија — слободната енциклопедија

Волумен на дистрибуција (VD, исто така познат како привиден волумен на дистрибуција) претставува теоретски волумен на течност која ја содржи целокупната количина на администриран лек со иста концентрација како таа на лекот во крвната плазма.

VD е во директна корелација со количеството на лек дистрибуиран во ткивата; повисок VD укажува на тоа дека поголема количина на лек се дистрибуира во ткивата.

Равенка[уреди | уреди извор]

Волуменот на дистрибуција е даден со следнава равенка:

Каде:

  • Q = вкупното количество на лек во организмот
  • Cp = плазматската концентрација на лекот

Примери за вредности и равенки[уреди | уреди извор]

Параметар Опис Пример Симбол Формула
Доза Количество на администриран лек. 500 mg Дизајн-параметар
Дозен интервал Време помеѓу две последователни администрации на лекот. 24 h Дизајн-параметар
Cmax Максималната плазматска концентрација на лекот после негова администрација. 60.9 mg/L Со директно мерење
tmax Времето потребно да се постигне Cmax. 3.9 h Со директно мерење
Cmin Најниската концентрација која лекот ја достигнува пред да се администрира наредната доза. 27.7 mg/L Со директно мерење
Волумен на дистрибуција Привиден волумен во кој лекот се дистрибуира (т.е., параметар кој се однесува на плазматската концентрација на лекот во однос на вкупната количина на лек во организмот). 6.0 L
Концентрација Количество на лек во даден волумен на плазма. 83.3 mg/L
Полувреме на елиминација
(или време на полуживот)
Времето потребно за намалување на плазматската концентрација на лекот за половина. 12 h
Константа на брзината на елиминација Стапка со која лекот се отстранува од телото. 0.0578 h−1
Брзина на инфузија Брзина на инфузија потребна да се урамнотежи елиминацијата. 50 mg/h
Површина под крива Интегралот на кривата плазматска концентрација-време (по единечна доза или во динамичка рамнотежа). 1,320 mg/L•h
Клиренс Волумен на плазма од кој лекот се елиминира во единица време. 0.38 L/h
Биорасположливост Системски достапна концентрација на лек. 0.8
Флуктуација Флуктуација помеѓу максималната и минималната плазматска концентрација за време од еден интервал на дозирање во состојба на динамичка рамнотежа 41.8 %
каде
[]