Аморфно тело

Од Википедија — слободната енциклопедија
Аморфните метали имаат мала цврстина, но висока јачина
Аморфните метали имаат мала цврстина, но висока јачина

Аморфни или „нанокристални“ супстанци се струготини на легури, кои ги имаат сите следни одлики:

  • Состав кој содржи минимум 75 тежински проценти на железо, кобалт или никел;
  • Магнетна индукција при заситување (Bs) од 1,6 Т или повеќе, и
  • Кои било од следниве:
    • Дебелина на струготини од 0,02 mm или помалку; или
    • Електрична отпорност од 2 x 10-4 омови cm или повеќе.

Аморфни материјали во 1C003.c. се оние материјали кои имаат големина на зрно кристал од 50 nm или помалку, мерено со дифракција на рендгенски зраци.