Јасмина Филип - Чокревска

Од Википедија — слободната енциклопедија
Прејди на прегледникот Прејди на пребарувањето

Јасмина Филип - Чокревскамакедонски уметник[1].

Биографија[уреди | уреди извор]

Јасмина Чокревска-Филип во доменот на историјата на уметноста е најпозната со проучувањето на т.н. книжни икони од XvIII и XIX век во Македонија. меѓу малкуте зачувани примероци работени во техника на дрворез и бакрорез таа идентификува графички отисоци од работилниците на Света Гора, Константинопол, Виена и Венеција со што осветлува значаен сегмент од македонската христијанска култура. За познавањето на црковната ликовна уметност од XIX век, Чокревска-Филип придонесува и со истражувањето на одредени иконографски теми, односно творештвото на македонските зографи, на пример, Радеви Мажовски од Лазарополе. Во рамките на нејзината тридецениска стручна и пожртвувана работа во Музеј на Македонија – Скопје, богатите колекции на средновековна камена пластика, оригинални фрагменти од ѕидното сликарство и копиите фрески добија комплетен музеолошки третман.

Библиографија на Јасмина Чокревска-Филип:

1975 - модерни мајсторски дела во Австралија, Нова Македонија, 10. јуни 1975.
1980 - a. Borg, architectural sculpture in Romanesque Provance, London 1979, Ликовна Уметност бр.7 (1980), 121–124 (приказ). - E. Kitzinger, the art of Byzantium and the medieval West, London 1976, Ликовна Уметност, бр.7 (1980), 125–127 (приказ).
1981 - низ атељеата на белградските сликари, Трудбеник, 7. мај 1981. - нови сознанија за комплексот на Mарковиот манастир, Вечер, 16. јули  
1981 - Годишната изложба на жени уметници, Македонија VI, списание на Матицата на иселениците, Скопје 1981.
1983 - E. Kitzinger, Byzantine art in the making, main lines of stylistic development in mediterranean art 13th century, London 1977, Ликовна Уметност, бр. 8–9 (1983), 143–146 (приказ). - v. N. Lazarev, Мoscow school of Icon-painting, Мoscow 1980, Ликовна Уметност бр. 8–9  (1983), 147–150 (приказ).
1990/91 - Galeria e gëzimi, прилози за уметноста во списанието Gëzimi бр.1–3, 1990 и бр. 5–10, 1991.
1993 - Антиминси од збирката од музејот на македонија, Зборник за средновековна уметност бр. 1 (1993), 175–187. - Д. Давидов, Хиландарска графика, Београд 1990, Зборник за средновековна уметност бр. 1 (1993), 255–261(приказ). - Ц. Грозданов – Л. Хадерман Мисгвиш, Курбиново, Скопје 1992, Зборник за средновековна уметност бр.1 (1993), 268–271(приказ).
1996 - мермерен портален фрагмент од средновековно Скопје, Зборник за средновековна уметност бр. 2 (1996), 93–106. - еден пример од постарото графичко наследство, Тематски зборник на трудови (икони, иконопис, иконостаси, иконографија) бр. 1 (1996), 89–93. 
1997 - Pittura ad affresco Nella Macedonia Dalla Fine Del IX alla Fine Del XIv secolo, каталог за изложба за манифестацијата Македонија во чест на св. Кирил, Музеј на Македонија, Скопје 1997.
1999 - Бакрорезно графичко клише од манастирот св. Јован Бигорски , Културно наследство бр. 24–25 (1999), 93–100.
2001 - Тома Сидер од Крушево, Зборник за средновековна уметност бр. 3 (2001), 205–216. - (коавтор Ј. Шурбановски) книжна икона во улога на амајлија, Balkanoslavica 28–29, (2001), 175–188. - Група автори, the Holy and Great monastery of Vatopaidi , mount Athos 1998, Зборник за средновековна уметност, бр. 3 (2001), 281–293 (приказ). - Sh. E. J. Gerstel, Beholding the sacred mysteries. Program of the Byzantine santuary, seattle and London 1999, Зборник за средновековна уметност бр. 3 (2001), 294–297 (приказ).
2003 - За постарато графичко наследство, изд. Каламус, Скопје 2003. - Богородица илинска черниговска, Зборник за средновековна уметност бр.4 (2003), 45–51.
2004 - книжна икона со претстава на св. Ѓорѓи, Културно наследство 28–29 (2004), 225–232. - Богородица илинска черниговска книжна икона од украинскиот барок, во: Македонско-Украински културни врски (X–XX век), Зборник на трудови, Македонска Академија на Науките и Уметностите – Национална Академиıᴙ Наук України, Скопје 2004, 263–277. - Macedonia a Cultural Journey, изд. на Министерствата за култура, животна средина и просторно планирање и економија на Република Македонија, Скопје 2004, (водич).
2005 - Фреско сликарството во Македонија од XI до XIv век (Fresco painting in macedonia from the 9th to the 14th centuries), Музеј на Македонија, Скопје 2005 (каталог за изложба во Македонскиот културен центар во њујорк).
2006 - книжна икона на св. Марина со житие, Зборник за средновековна уметност бр. 5 (2006), 157–168. - „Праведно и грешно исповедање“ во црквата св. Ѓорѓи во Струга, Јубилејен Зборник – 25 години Митрополит Тимотеј, Охрид 2006, 295–308.
2007 - Белешки за црквата св. Богородица во село Бразда, Зборник за средновековна уметност бр. 6 (2007), 201–216.
- М. М. Машниќ, манастир Ореоец, Скопје 2007, Зборник за средновековна уметност бр. 6 (2007), 236–239 (приказ). - Белешки за најстарите графики од ивиронскиот манастир во Прилепската колекција, Патримониум.МК бр. 1–2 (2007), 117–129.
2009 - Пробивот на темата „Праведно и грешно исоповедање“  во сликарството во Македонија, Патримониум.МК бр.3–4 (2008–2009), 219–232 - Зографите Радеви мажовски од Лазарополе, Прилози XL/1, МАНУ, Одделение за општествени науки, (2009), 119–141. - Зографите Радеви Мажовски од Лазарополе. Стилско –ликовни и иконографски одлики, Прилози, XL/2, МАНУ, Одделение за општествени науки (2009), 99–120. - Одредници за општата македонска енциклопедија, изд. МАНУ, Скопје 2009.
2010 - сонот на Варух, Патримониум.МК бр.7–8 (2010), 429–435.
2011 - сеќавање на Јоаникиј Хаџи чешмеџиев Архимандрит Ракотински, Патримониум.МК бр. 9 (2011), 285–290. - the Emerge of the Iconographic theme Just and Wrongful Confession in Macedonian Painting, во: На траговима Војислава Ј. Ђурића, САНУ– МАНУ, Београд 2011, 431–440.
2013 - книжни икони од селото Зашле, Прилози XLIV/ 1–2, МАНУ (2013), 219–232. 
2015  - Бакрорезно графичко клише од манастирот св. Јован Бигорски, во: Бигорски манастир – 20 години возобновено монаштво, Зборник на текстови, изд. Свештена Бигорска Обител „Св. Јован Крстител“, Ростуше 2015, 466–472 (репринт).

Наводи[уреди | уреди извор]

  1. „Kalamus“. www.kalamus.com.mk. конс. 2019-10-16.